Tua bin khí là chìa khóa cho quá trình chuyển đổi năng lượng - đây là lý do

Tua bin khí là chìa khóa cho quá trình chuyển đổi năng lượng - đây là lý do

  tua-bin khí-là-chìa khóa-chuyển-chuyển-năng lượng-heres-why.jpg

  Tua bin khí có phải là mối liên kết quan trọng nhất giữa quá khứ và tương lai của việc sản xuất năng lượng?

  Khi việc sản xuất điện chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo và nhiên liệu bền vững, các tua-bin khí hiện đại có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu quả của khí tự nhiên như một "nhiên liệu chuyển tiếp". Sự giúp đỡ này sẽ giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và giữ lượng khí thải nhà kính ở mức tối thiểu. Đồng thời, có thể triển khai công nghệ thu giữ CO₂ và các công nghệ làm sạch khí thải khác để giảm đáng kể lượng khí thải còn lại.

  Tua bin cũng đang được điều chỉnh để sử dụng nhiên liệu thay thế như hydro và amoniac. Ngày càng có nhiều dự án thử nghiệm việc đồng đốt khí đốt tự nhiên và hydro. Mitsubishi Power, một thương hiệu giải pháp năng lượng của Mitsubishi Heavy Industries (MHI), đã thực hiện thử nghiệm đồng đốt hydro đầu tiên và lớn nhất trên thế giới cho đến nay và đặt mục tiêu thương mại hóa 100% đốt hydro vào năm 2030. Các tuabin cỡ vừa và nhỏ được thiết lập để được thương mại hóa 100% đốt hydro và amoniac vào năm 2025 hoặc sau đó.

  Đồ họa này cho thấy con đường phía trước của tua-bin khí.

  Tua bin khí có vai trò quan trọng trong việc giúp thế giới đạt mức không khí
  Tua bin khí có vai trò quan trọng trong việc giúp thế giới đạt mức không khí
  Zalo
  Hotline