Truyền tải và phân phối điện Kansai, 8 trụ sở chính và 145 người cạnh tranh về kỹ năng / Thuyết trình toàn công ty về kỹ thuật, phân phối điện và vận hành hệ thống

Truyền tải và phân phối điện Kansai, 8 trụ sở chính và 145 người cạnh tranh về kỹ năng / Thuyết trình toàn công ty về kỹ thuật, phân phối điện và vận hành hệ thống

    Vào ngày 8, Truyền tải và Phân phối Điện Kansai đã tổ chức buổi thuyết trình kỹ năng toàn công ty cho năm tài chính 2023 tại Trung tâm Đào tạo Ibaraki của Học viện Điện lực Kansai (Thành phố Ibaraki, Tỉnh Osaka). Mục đích là để duy trì và nâng cao năng lực kỹ thuật quản lý trực tiếp trong các bộ phận kỹ thuật, phân phối điện và vận hành hệ thống. 145 nhân viên ở độ tuổi 20 đến đầu 30 đã tham gia từ tám trụ sở chính, bao gồm Bắc Osaka, Nam Osaka, Kobe, Nara và Wakayama. Các thí sinh lần lượt kiểm tra từng điểm an toàn trong khi nói chuyện với nhau và thể hiện những kỹ năng mà họ đã trau dồi được thông qua quá trình huấn luyện hàng ngày và làm việc tại hiện trường.

    Buổi thuyết trình kỹ năng toàn công ty về truyền tải và phân phối điện Kansai với 145 người tham gia từ 8 trụ sở chính

    Zalo
    Hotline