"Trung tâm Tái sử dụng" Tây Bắc Trung Quốc Khởi động/Sơn lại cách điện cao áp, v.v.

"Trung tâm Tái sử dụng" Tây Bắc Trung Quốc Khởi động/Sơn lại cách điện cao áp, v.v.

     Trung tâm tái sử dụng thiết bị phân phối điện do Chugoku Electric Power Network Co., Ltd. đang xây dựng trên địa điểm của Nhà máy điện Chugoku Electric Power Iwakuni (Thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi), đã bắt đầu hoạt động vào tháng 7. Trung tâm sửa chữa thiết bị phân phối điện có thể được tái sử dụng sau khi loại bỏ. Chúng tôi chủ yếu xử lý các chất cách điện cao áp, máy biến áp gắn trên cột và công tắc, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý như sơn lại để tái sử dụng.

    Sơn lại chất cách điện và tái sử dụng tại chỗ
     

    Zalo
    Hotline