Trung Quốc điều tra nguồn hydro tự nhiên trong nước

Trung Quốc điều tra nguồn hydro tự nhiên trong nước

  Trung Quốc điều tra nguồn hydro tự nhiên trong nước


  Vào ngày 15 tháng 5, Trung tâm Khảo sát Tài nguyên Dầu khí của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc, viện quốc gia Trung Quốc chịu trách nhiệm điều tra và đánh giá tài nguyên thiên nhiên, đã tổ chức hội thảo quốc gia về khảo sát và đánh giá tài nguyên hydro tự nhiên tại Bắc Kinh.

  Các tham dự viên đồng ý rằng hydro tự nhiên là nguồn năng lượng sạch tái tạo mới nổi, được tạo ra từ các quá trình địa chất và sinh học như lớp phủ, lớp vỏ và chất lỏng thủy nhiệt núi lửa, với ưu điểm kép là không có carbon xanh và chi phí thấp, đồng thời có triển vọng rộng lớn để thăm dò và phát triển . Việc thực hiện khảo sát và đánh giá tài nguyên hydro tự nhiên quốc gia có ý nghĩa chiến lược to lớn. Trung Quốc có tiềm năng sản xuất và làm giàu hydro tự nhiên, và việc thực hiện nghiên cứu lý thuyết địa chất về nguồn hydro tự nhiên và công nghệ phát triển là rất cấp thiết. Việc khảo sát địa chất và đánh giá tài nguyên hydro tự nhiên nên được bắt đầu càng sớm càng tốt để hỗ trợ và phục vụ an ninh năng lượng, tài nguyên quốc gia và các nhu cầu chiến lược lớn.

  Cuộc họp đã đạt được bốn sự đồng thuận: Thứ nhất, tăng cường nghiên cứu cơ bản về cơ chế hình thành, làm giàu và tích lũy tài nguyên hydro tự nhiên, dành kinh phí cho nghiên cứu khoa học và điều tra địa chất.Thứ hai, chọn các khu vực trọng điểm để khảo sát và đánh giá địa chất tài nguyên hydro tự nhiên, thu được những phát hiện và đột phá điều tra càng sớm càng tốt, đồng thời đánh giá triển vọng phát triển và sử dụng quy mô lớn.Thứ ba, thiết lập các tiêu chuẩn công nghiệp hydro tự nhiên, tiêu chuẩn đánh giá phân loại và các nguyên tắc thăm dò, lựa chọn để đánh giá tài nguyên hydro tự nhiên.Thứ tư, tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển thiết bị các công nghệ chủ chốt như lấy mẫu hydro tự nhiên, thử nghiệm thực nghiệm và giám sát khí, đồng thời thiết lập hệ thống công nghệ thăm dò.

  Các nhà lãnh đạo, chuyên gia và học giả từ Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc, Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, Viện Địa chất, Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, Viện Địa chất và Địa vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Trung tâm Viễn thám Địa vật lý Hàng không Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, Khảo sát Địa chất Trung Quốc Khoa học Địa chất Trung tâm Tài liệu, Viện Nghiên cứu Phát triển và Thăm dò Dầu khí Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Phát triển và Thăm dò Dầu khí Sinopec, Đại học Bắc Kinh, Đại học Công nghệ và Mỏ Trung Quốc (Bắc Kinh) và Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) đã tham dự cuộc họp.

  Trên thực tế, cuộc điều tra và thăm dò đang được tiến hành. Vào ngày 14 tháng 5, Cơ quan Khảo sát Địa chất Trung Quốc đã công bố

  Zalo
  Hotline