Trình diễn bắt đầu cải cách, phân tích hệ thống với AI / Ennet và PwC Consulting được tạo

Trình diễn bắt đầu cải cách, phân tích hệ thống với AI / Ennet và PwC Consulting được tạo

    Ennet (Minato-ku, Tokyo, Chủ tịch Naoyuki Taniguchi) và PwC Consulting đã thông báo vào ngày 4 rằng họ đã bắt đầu thử nghiệm trình diễn bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo AI (trí tuệ nhân tạo) để phân tích tác động của các cải cách quy định liên quan đến ngành điện đối với năng lượng điện công nghiệp. . Nó dự kiến ​​sẽ được sử dụng để đọc các tài liệu của hội đồng thành AI và tổ chức một cách có hệ thống các vấn đề và cơ sở cho các cải cách hệ thống. Nó sẽ được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh, đề xuất chính sách và cung cấp thông tin cho khách hàng. Nhằm giới thiệu từ tháng mười.

    Trong phần trình diễn, AI sẽ đọc 2.880 tài liệu, bao gồm biên bản các cuộc họp hội đồng do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tổ chức từ năm 2013.

    Zalo
    Hotline