Trao thầu Giấy phép Đánh giá Khí nhà kính cho Dự án CCS ở Tây Úc

Trao thầu Giấy phép Đánh giá Khí nhà kính cho Dự án CCS ở Tây Úc

  Trao thầu Giấy phép Đánh giá Khí nhà kính cho Dự án CCS ở Tây Úc
  Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. ("MIMI"), được sở hữu bình đẳng bởi Mitsui & Co., Ltd. và Mitsubishi Corporation, cùng với Woodside Energy Ltd. ("Woodside"), BP Developments Australia Pty. Ltd . (BP), Shell Australia Pty. Ltd. ("Shell"), và Chevron Australia Pty. Ltd. ("Chevron"), được gọi chung là "Liên doanh", đã được trao giấy phép đánh giá khí nhà kính [G- 10-AP] ("Giấy phép") cho lưu vực Bắc Carnarvon ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của Tây Úc vào ngày 31 tháng 8.

  Việc trao Giấy phép đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Liên doanh khi liên doanh tiếp tục đánh giá tính khả thi về kỹ thuật, quy định và thương mại của việc thu giữ và lưu trữ carbon do nhiều ngành công nghiệp nằm gần Karratha ở Tây Úc phát thải.

  Liên doanh hiện cũng sẽ theo đuổi công việc đánh giá và thẩm định để điều tra tiềm năng địa chất lưu trữ carbon dioxide trong khu vực Giấy phép.

  Một dự án CCS nhiều người sử dụng gần Karratha sẽ có vị trí lý tưởng để tổng hợp lượng khí thải từ các nguồn hiện có khác nhau. Nó cũng sẽ có tiềm năng tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp carbon thấp hơn mới, chẳng hạn như sản xuất hydro và amoniac, bằng cách cung cấp một giải pháp cục bộ cho nhu cầu giảm phát thải.

  Assessment Permit (G-10-AP) Area

  Khu vực được cấp Giấy phép Đánh giá (G-10-AP)

  Zalo
  Hotline