Tổng quan về điện GX và DX của chuyên gia/Diễn đàn chính

Tổng quan về điện GX và DX của chuyên gia/Diễn đàn chính

    Vào ngày 28, Denki Shimbun đã tổ chức một diễn đàn ở Tokyo với chủ đề ``Suy nghĩ về năng lượng điện DX trong kỷ nguyên GX.'' Trong bài phát biểu quan trọng, Takashi Kume, Giám đốc Ban Kinh doanh Điện và Khí thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cục Tài nguyên và Năng lượng, lên bục phát biểu và giải thích về cải cách hệ thống điện và GX (Chuyển đổi xanh) . Một cuộc thảo luận bàn tròn với các chuyên gia cũng đã được tổ chức để khám phá hướng đi của ngành kinh doanh điện liên quan đến GX và các tiện ích điện sẽ chuyển đổi như thế nào. Khoảng 300 người tham dự đã nâng cao hiểu biết về GX và DX (chuyển đổi kỹ thuật số) trong ngành điện lực.

    Thảo luận bàn tròn về hiện trạng thị trường năng lượng và triển vọng trong bối cảnh GX và DX (ngày 28, Uchisaiwaicho, Tokyo)

    Zalo
    Hotline