Tổng cục Lâm nghiệp/Tăng cường các biện pháp kiểm soát xói lở để ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường thực hiện các biện pháp tăng tốc 5 năm và kiểm soát lũ lưu vực sông

Tổng cục Lâm nghiệp/Tăng cường các biện pháp kiểm soát xói lở để ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường thực hiện các biện pháp tăng tốc 5 năm và kiểm soát lũ lưu vực sông

   Cơ quan Lâm nghiệp đang tăng cường các biện pháp kiểm soát xói mòn để chuẩn bị ứng phó với các thảm họa ngày càng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn do tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng. Được định vị là các sáng kiến ​​"Các biện pháp tăng tốc 5 năm để phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và khả năng phục hồi quốc gia" và "Kiểm soát lũ lưu vực sông", trong đó tất cả cá Cơ quan Lâm nghiệp đang tăng cường các biện pháp kiểm soát xói mòn để chuẩn bị ứng phó với các thảm họa ngày càng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn do tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng. Được định vị là các sáng kiến ​​"Các biện pháp tăng tốc 5 năm để phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và khả năng phục hồi quốc gia" và "Kiểm soát lũ lưu vực sông", trong đó tất cả các bên liên quan hợp tác và thực hiện các biện pháp một cách tích cực. Kế hoạch là thực hiện một cách tiếp cận nhiều mặt, bao gồm kéo dài tuổi thọ của các cơ sở hiện có và sử dụng CNTT-TT trong các dự án khôi phục, để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
   Kể từ thời Minh Trị, các biện pháp kiểm soát xói mòn liên tục đã thành công và số lượng thiên tai núi đã giảm, quy mô ngày càng tăng. Mô hình xảy ra các thảm họa núi cũng đang thay đổi, và cần có các biện pháp được thực hiện để bảo trì và quản lý các công trình kiểm soát xói mòn.
   Cho đến nay, chúng tôi đã thúc đẩy công việc xây dựng sườn đồi và phòng chống sạt lở đất như một phần của các dự án kiểm soát xói mòn, đồng thời ngăn chặn sự sụp đổ của lớp bề mặt sườn núi. Tuy nhiên, gần đây, một lượng lớn nước mưa đã thấm sâu vào đất rừng, gây ra hiện tượng sạt lở mái dốc từ tầng hơi sâu hơn tầng bề mặt. Để ngăn chặn sự sụp đổ, chúng tôi sẽ thúc đẩy các biện pháp gia cố như xác định và giám sát các điểm nguy hiểm bằng công nghệ viễn thám, lắp đặt các công trình gia cố và hàng rào để phân tán và thoát nước mưa.
   Trong các biện pháp tăng tốc trong 5 năm, chúng tôi đã đặt mục tiêu đạt 80% tỷ lệ thực hiện các biện pháp kiểm soát xói mòn vào năm 2025 đối với các khu vực có mức độ khẩn cấp đặc biệt cao ở vùng núi có nguy cơ thiên tai và chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp một cách mạnh mẽ. Là một sáng kiến ​​để kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông, chúng tôi đang phát triển công việc gia cố và tỉa thưa để cải thiện khả năng giữ nước của rừng. Chúng tôi cũng đang tập trung vào các biện pháp để ngăn chặn dòng chảy của trầm tích và lũa.
   Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy các biện pháp đối phó với các cơ sở cũ kỹ và củng cố hệ thống phòng chống thiên tai trước. Bằng cách nâng cao chiều cao của các đập kiểm soát xói mòn hiện có và tăng độ dày của chúng, việc nâng cao chức năng và tuổi thọ được thực hiện.
   Ngoài việc tăng số lượng công việc phục hồi do thiên tai thường xuyên, các công nghệ mới được tích cực sử dụng để đối phó với các điều kiện địa điểm khó khăn như giàn giáo kém. Chúng tôi đang làm việc để giới thiệu máy quét laze 3D, laze trong không khí và máy bay không người lái để khảo sát khảo sát và xây dựng bằng cách sử dụng máy xúc đào CNTT-TT.
   Cơ quan Lâm nghiệp có kế hoạch đưa ra các biện pháp kiểm soát xói mòn do tác động của biến đổi khí hậu khi bắt đầu "Sách trắng về Rừng và Lâm nghiệp", nhằm mục đích được Nội các phê duyệt vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.c bên liên quan hợp tác và thực hiện các biện pháp một cách tích cực. Kế hoạch là thực hiện một cách tiếp cận nhiều mặt, bao gồm kéo dài tuổi thọ của các cơ sở hiện có và sử dụng CNTT-TT trong các dự án khôi phục, để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

   Kể từ thời Minh Trị, các biện pháp kiểm soát xói mòn liên tục đã thành công và số lượng thiên tai núi đã giảm, quy mô ngày càng tăng. Mô hình xảy ra các thảm họa núi cũng đang thay đổi, và cần có các biện pháp được thực hiện để bảo trì và quản lý các công trình kiểm soát xói mòn.
   Cho đến nay, chúng tôi đã thúc đẩy công việc xây dựng sườn đồi và phòng chống sạt lở đất như một phần của các dự án kiểm soát xói mòn, đồng thời ngăn chặn sự sụp đổ của lớp bề mặt sườn núi. Tuy nhiên, gần đây, một lượng lớn nước mưa đã thấm sâu vào đất rừng, gây ra hiện tượng sạt lở mái dốc từ tầng hơi sâu hơn tầng bề mặt. Để ngăn chặn sự sụp đổ, chúng tôi sẽ thúc đẩy các biện pháp gia cố như xác định và giám sát các điểm nguy hiểm bằng công nghệ viễn thám, lắp đặt các công trình gia cố và hàng rào để phân tán và thoát nước mưa.
   Trong các biện pháp tăng tốc trong 5 năm, chúng tôi đã đặt mục tiêu đạt 80% tỷ lệ thực hiện các biện pháp kiểm soát xói mòn vào năm 2025 đối với các khu vực có mức độ khẩn cấp đặc biệt cao ở vùng núi có nguy cơ thiên tai và chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp một cách mạnh mẽ. Là một sáng kiến ​​để kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông, chúng tôi đang phát triển công việc gia cố và tỉa thưa để cải thiện khả năng giữ nước của rừng. Chúng tôi cũng đang tập trung vào các biện pháp để ngăn chặn dòng chảy của trầm tích và lũa.
   Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy các biện pháp đối phó với các cơ sở cũ kỹ và củng cố hệ thống phòng chống thiên tai trước. Bằng cách nâng cao chiều cao của các đập kiểm soát xói mòn hiện có và tăng độ dày của chúng, việc nâng cao chức năng và tuổi thọ được thực hiện.
   Ngoài việc tăng số lượng công việc phục hồi do thiên tai thường xuyên, các công nghệ mới được tích cực sử dụng để đối phó với các điều kiện địa điểm khó khăn như giàn giáo kém. Chúng tôi đang làm việc để giới thiệu máy quét laze 3D, laze trong không khí và máy bay không người lái để khảo sát khảo sát và xây dựng bằng cách sử dụng máy xúc đào CNTT-TT.
   Cơ quan Lâm nghiệp có kế hoạch đưa ra các biện pháp kiểm soát xói mòn do tác động của biến đổi khí hậu khi bắt đầu "Sách trắng về Rừng và Lâm nghiệp", nhằm mục đích được Nội các phê duyệt vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

  Zalo
  Hotline