Tokyo Gas phát hành trái phiếu lai khử cacbon lên tới 20 tỷ yên

Tokyo Gas phát hành trái phiếu lai khử cacbon lên tới 20 tỷ yên

  Tokyo Gas phát hành trái phiếu lai khử cacbon lên tới 20 tỷ yên
  Kinh phí sẽ được phân bổ cho việc sản xuất khí đốt thành phố với lượng khí thải CO2 gần như bằng không, v.v.


  Tokyo Gas đã thông báo vào ngày 24 rằng họ sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp lai (trái phiếu cấp dưới) mà việc sử dụng tiền thu được sẽ bị hạn chế trong việc giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2). Trái phiếu cấp dưới có tính chất trung gian giữa vốn chủ sở hữu và nợ, và một phần của số tiền phát hành được coi là vốn chủ sở hữu. Nó sẽ được phát hành vào tháng 12 và sẽ huy động được tới 20 tỷ yên. Phân bổ kinh phí cho quá trình khử cacbon của khí đốt thành phố và giới thiệu năng lượng tái tạo.

  Các công ty khác đã phát hành trái phiếu chuyển đổi để gây quỹ cho các nỗ lực khử cacbon, nhưng Tokyo Gas là công ty đầu tiên ở Nhật Bản phát hành trái phiếu thứ cấp. Các nhà bảo lãnh chính bao gồm Chứng khoán Mizuho, ​​Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley và Chứng khoán Daiwa. Thời hạn là 60 năm.

  Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để phát triển các cơ sở sản xuất nhằm sản xuất hydro với chi phí thấp, "mêtan hóa" trộn hydro và CO2 để tạo ra nguyên liệu thô cho khí đốt thành phố, đồng thời phát triển năng lượng gió trên bờ và sản xuất điện sinh khối. Vì quá trình mêtan hóa sử dụng CO2 trong quá trình sản xuất nên nó được coi là hầu như không có tác động đến môi trường bằng cách bù đắp cho việc sử dụng. East Gas sẽ vận hành một cơ sở sản xuất khí mê-tan ở Hoa Kỳ cùng với Tập đoàn Mitsubishi và các công ty khác từ năm 2029.

  Cùng ngày, Tokyo Gas cũng thông báo sẽ huy động khoản vay lai (khoản vay có điều khoản phụ) lên tới 50 tỷ yên vào khoảng tháng 12. Cùng với trái phiếu thứ cấp được phát hành đồng thời, chúng tôi sẽ đầu tư vào các dự án nhằm khử cacbon. S&P Global, một công ty xếp hạng tín dụng lớn của Hoa Kỳ, có kế hoạch đánh giá các khoản vay và trái phiếu doanh nghiệp lai là "vốn chủ sở hữu trung gian", coi một nửa số tiền phát hành là vốn chủ sở hữu trong thời gian sau khi phát hành.

  Zalo
  Hotline