Tôi có thể nói chuyện với một con người không? Người Tây Ban Nha gào lên khi xuất trình hóa đơn dịch vụ khách hàng

Tôi có thể nói chuyện với một con người không? Người Tây Ban Nha gào lên khi xuất trình hóa đơn dịch vụ khách hàng

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Tôi có thể nói chuyện với một con người không? Người Tây Ban Nha gào lên khi xuất trình hóa đơn dịch vụ khách hàng

  company

  Ảnh: Public Domain CC0


  Bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải nói chuyện với máy khi gọi đến ngân hàng hoặc công ty điện lực?

  Chính phủ Tây Ban Nha muốn chấm dứt những cuộc trò chuyện một chiều, căng thẳng thần kinh đó bằng dịch vụ trả lời máy tính bằng cách bắt buộc các công ty phải cung cấp nhân viên dịch vụ khách hàng bằng xương bằng thịt thực sự khi người gọi yêu cầu.

  Đó là một trong những biện pháp nằm trong dự luật dịch vụ khách hàng do chính phủ liên minh cánh tả của Tây Ban Nha trình bày hôm thứ Ba. Dự luật sẽ cần sự thông qua của Quốc hội Tây Ban Nha trước khi có thể trở thành luật.

  Bộ trưởng Bộ Tiêu dùng Alberto Garzón cho biết: “Dịch vụ khách hàng là một phần quan trọng trong quan hệ của chúng tôi với người tiêu dùng.

  "Đây là những khó khăn đáng tiếc là lãng phí rất nhiều sức lực, thời gian và tiền bạc."

  Dự luật cũng sẽ tìm cách loại bỏ thời gian chờ đợi lâu bằng cách buộc các công ty phải trả lời cuộc gọi trong vòng ba phút.

  Các nhà cung cấp các dịch vụ cơ bản, chẳng hạn như tiện ích, điện thoại và Internet, sẽ phải cung cấp dịch vụ khách hàng 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Tất cả các công ty khác sẽ phải cung cấp dịch vụ khách hàng trong giờ làm việc. Tất cả các khiếu nại của khách hàng sẽ phải được phản hồi trong vòng 15 ngày.

  Luật sẽ áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp tiện ích bất kể quy mô của họ và tất cả các công ty khác có hơn 250 công nhân hoặc có doanh nghiệp vượt quá 50 triệu euro (53 triệu đô la) một năm.

  Tiền phạt nếu vi phạm luật sẽ từ 150 euro đến 100.000 euro ($ 160- $ 106,000).

  Zalo
  Hotline