Toho Gas mua năng lượng mặt trời từ Miras và thành lập cơ sở năng lượng mặt trời tầm trung mới

Toho Gas mua năng lượng mặt trời từ Miras và thành lập cơ sở năng lượng mặt trời tầm trung mới

  MIRARTH Energy Solutions (đã đổi tên công ty vào ngày 1 tháng 4, trước đây là Leben Clean Energy, Shinjuku-ku, Tokyo), một công ty con sản xuất năng lượng tái tạo của Tập đoàn MIRARTH Holdings, tập trung vào phát triển bất động sản như chung cư, đã hợp tác với Toho Gas. Hợp đồng mua bán điện đã được ký kết.

  (Nguồn: MIRARTH Holdings)

  Ví dụ về các hệ thống năng lượng mặt trời tầm trung được phát triển và vận hành ở Hokkaido
  (Nguồn: MIRARTH Holdings)

   MIRARTH Energy Solutions có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và vận hành các nhà máy điện mặt trời cỡ trung bình với công suất vài trăm kilowatt và trong những năm gần đây đã hợp tác với các công ty khí đốt lớn để sử dụng hệ thống cung cấp bán buôn được chỉ định mà không thay đổi doanh số bán điện thông qua Feed- trong hệ thống Biểu giá (FIT). (Cột liên quan: Phát triển các nhà máy điện mặt trời cỡ trung tại hơn 100 địa điểm, cung cấp nguồn điện mới thông qua PPA và các nhà bán buôn cụ thể )

   Các nhà cung cấp điện bán lẻ này sẽ sử dụng năng lượng mặt trời được tạo ra thông qua nguồn cung cấp bán buôn cụ thể cho các kế hoạch cung cấp năng lượng tái tạo và các mục đích khác trong danh mục điện của họ. Tuy nhiên, do điện FIT không có giá trị về mặt môi trường nên nó được kết hợp với các chứng chỉ không hóa thạch và cung cấp cho những khách hàng có nhu cầu sử dụng điện tái tạo, chẳng hạn như những khách hàng là thành viên của RE100.

   Hợp đồng này với Toho Gas khác với hợp đồng cung cấp bán buôn cụ thể cho FIT. Tại vùng Chubu, nơi Toho Gas đặt trụ sở chính, một nhà máy điện mặt trời mới với tổng công suất khoảng 1,6MW sẽ được phát triển mà không sử dụng FIT. Toho Gas, với tư cách là một công ty điện lực bán lẻ, sẽ mua năng lượng tái tạo và giá trị môi trường có giá trị bổ sung cao và cung cấp cho khách hàng.

  Nếu các công ty điện lực bán lẻ được định vị là người tiêu dùng, có thể nói rằng kế hoạch này tương tự như cái gọi là PPA doanh nghiệp bên ngoài (thỏa thuận cung cấp điện).

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline