Tổ chức Chiến lược An ninh Nước/Khuyến nghị cho các dự án cấp nước bền vững, quản lý tổng hợp hệ thống nước và nước thải

Tổ chức Chiến lược An ninh Nước/Khuyến nghị cho các dự án cấp nước bền vững, quản lý tổng hợp hệ thống nước và nước thải

  ``Tổ chức Chiến lược An ninh Nước'' (giám đốc đại diện Kotaro Takemura), bao gồm các chuyên gia từ chính phủ, chính phủ, học viện và khu vực tư nhân, đã soạn thảo đề xuất cho các dự án cấp nước bền vững. Đề xuất một hệ thống quản lý nước và nước thải tích hợp để chuyển giao quản lý nước từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sang Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Ông cũng đề xuất phương hướng duy trì và quản lý hệ thống, bao gồm cả việc sử dụng vốn tư nhân. Do chính quyền địa phương quản lý nguồn cung cấp nước thiếu nguồn tài chính và nhân viên nên cơ cấu kinh doanh mới sẽ được xem xét.

  Đại diện Giám đốc Takemura (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch Makara (thứ ba từ phải sang) và những người khác đã biên soạn đề xuất

  Các khuyến nghị này được biên soạn bởi Ủy ban Nghiên cứu ``Chuyển đổi và Tái thiết Cơ sở hạ tầng Nước Bền vững'' (do Yasuki Makara, cố vấn của Hiệp hội Cấp nước Đơn giản Quốc gia, chủ trì). Thông báo này được đưa ra tại cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 29 tháng 3.

  Đề xuất khuyến nghị vận hành trên diện rộng tích hợp với hệ thống thoát nước, có tính đến tình trạng thiếu lao động của các công ty cấp nước. Thay vì tư nhân hóa, ông kêu gọi cần xem xét một hệ thống hợp tác mới giữa chính quyền địa phương và các công ty tư nhân.

  Do tình hình tài chính khó khăn của chính quyền địa phương, chính phủ đề nghị chính phủ xem xét lại cách đối xử với dịch vụ nước như một doanh nghiệp do nhà nước điều hành. Ông cũng chỉ ra rằng ông sẽ xem xét sử dụng đầu tư tư nhân. Để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên, một hệ thống bảo trì và kiểm tra có sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương cũng đã được đề xuất.

  Nó cũng khuyến nghị thành lập các hội nghị lưu vực sông và hội nghị về khu vực sử dụng nước trên diện rộng với sự tham gia của tất cả các thành viên, bao gồm các văn phòng chi nhánh địa phương, chính quyền địa phương và người sử dụng nước. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, cơ quan quản lý dòng sông, cũng sẽ tận dụng vai trò của mình trong quản lý cấp nước, tạo cơ hội vượt qua những thách thức mà nhiều người sử dụng nước phải đối mặt.

  Ông cũng đề xuất thiết lập một điểm lấy nước ở thượng nguồn sông và tạo ra một hệ thống tận dụng sự khác biệt về độ cao để vận chuyển nước. Người ta nói rằng lượng điện cần thiết để vận hành máy bơm vận chuyển nước có thể giảm xuống.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline