Tỉnh Yamagata/Xây dựng PF dữ liệu đám mây điểm 3D cho các tuyến đường do tỉnh quản lý, hỗ trợ hiệu quả công việc trong ngành xây dựng

Tỉnh Yamagata/Xây dựng PF dữ liệu đám mây điểm 3D cho các tuyến đường do tỉnh quản lý, hỗ trợ hiệu quả công việc trong ngành xây dựng

  Tỉnh Yamagata sẽ xây dựng ``Nền tảng dữ liệu đám mây điểm 3D (PF) không gian đường bộ'' như một biện pháp hỗ trợ nhằm tăng hiệu quả hoạt động trong ngành xây dựng. Kế hoạch là tạo ra một môi trường trong đó dữ liệu đám mây điểm 3D cho các con đường trải nhựa do tỉnh quản lý, với tổng chiều dài 2.800 km, sẽ được cung cấp miễn phí trên Internet. Vào ngày 4, một lệnh đã được đặt để thu thập dữ liệu trên đoạn đường dài khoảng 1.455 km và điều chỉnh các thông số kỹ thuật của dữ liệu đã được lưu giữ. PF đặt mục tiêu sẽ được phát hành trong năm tài chính. Chúng tôi mong muốn sử dụng nó trong nhiều tình huống khác nhau, từ khảo sát thiết kế đến công việc xây dựng cho đến quản lý và bảo trì hàng ngày.

  Đơn đặt hàng được đặt vào ngày 4 cho ''hợp đồng làm việc để giới thiệu nền tảng dữ liệu đám mây điểm 3D không gian đường bộ tỉnh Yamagata''. Lựa chọn nhà thầu thông qua kêu gọi đề xuất. Giới hạn trên được đề xuất là 81 triệu yên (đã bao gồm thuế). Đơn đăng ký tham gia sẽ được tiếp nhận cho đến ngày 15 qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Điều phối Quản lý Phòng Bảo trì Đường bộ của Cục Phát triển Đất đai Tỉnh. Hợp đồng sẽ được ký vào cuối tháng 5 sau khi trình bày đề xuất dự án. Thời hạn thực hiện là ngày 31 tháng 3 năm 2025.

  Tỉnh đã thu được dữ liệu đám mây điểm 3D của khoảng 1.400 km đường trong năm tài chính 2021 và 2022. Cùng với công việc được đặt hàng lần này, việc thu thập dữ liệu về các tuyến đường trải nhựa do tỉnh quản lý (bao gồm các điểm kiểm tra đối với các công trình đào đất cụ thể trên sườn dốc) sẽ được hoàn thành. Điều chỉnh các thông số kỹ thuật như mật độ bằng cách sử dụng dữ liệu đám mây điểm hiện có và mới thu được. Công việc thuê ngoài cũng sẽ bao gồm việc xây dựng hệ thống hỗ trợ sau khi phát hành, lập kế hoạch thúc đẩy việc sử dụng và tính toán chi phí vận hành trong 5 năm tiếp theo sau khi đưa vào sử dụng.

  Mật độ dữ liệu đám mây điểm là 400 điểm trên một mét vuông đối với khu vực đường và 100 điểm trên một mét vuông đối với khu vực sườn dốc. Độ chính xác yêu cầu được đặt trong phạm vi 0,15 mét theo chiều ngang và trong phạm vi 0,2 mét so với mực nước biển trên đường. Tỉnh sẽ tạo ra một môi trường nơi dữ liệu đám mây điểm trên 2.800 km đường trải nhựa do tỉnh quản lý có thể được lấy và sử dụng miễn phí trên Internet. Kế hoạch là xác định PF sẽ được xây dựng như một trong những nền tảng để thúc đẩy DX xây dựng và hỗ trợ các công ty trong ngành nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:        https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:        https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline