Tỉnh và thành phố Akita: 42,8 tỷ yên cho kế hoạch giảm thiểu thiệt hại do nước sông Taihei, bao gồm cải thiện 7,4km sông.

Tỉnh và thành phố Akita: 42,8 tỷ yên cho kế hoạch giảm thiểu thiệt hại do nước sông Taihei, bao gồm cải thiện 7,4km sông.

  Tỉnh Akita và Thành phố Akita đã xây dựng "Kế hoạch giảm thiểu thiệt hại do nước nội địa" cho lưu vực sông Taihei (khu đô thị Akita) thuộc hệ thống sông Omonogawa, sông cấp 1, nơi xảy ra thiệt hại do nước nội địa quy mô lớn do mưa lớn vào tháng 7 2023. Vào ngày 4, nó được đăng ký với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch lần đầu tiên kể từ khi hệ thống được thành lập. Tổng chi phí dự kiến ​​là 42,8 tỷ yên và sẽ có nhiều nỗ lực để sửa chữa con sông bị ảnh hưởng, có chiều dài 7,4 km. Trong khoảng thời gian mục tiêu khoảng 10 năm (năm tài khóa 24-2032), khoảng 80% diện tích bị ngập do lượng mưa tương đương với lượng mưa vào tháng 7 năm ngoái sẽ được loại bỏ.

  Hệ thống liên quan đến ``Kế hoạch giảm nhẹ thiệt hại do nước nội địa'' được Cục Quản lý nước và bảo tồn đất thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch thành lập vào năm tài chính 2014 nhằm đẩy nhanh các dự án cứng và mềm nhằm phòng chống thiên tai ở những khu vực thường xuyên có nguy cơ xảy ra thiên tai. thiệt hại về nước nội địa. Chúng tôi sẽ thúc đẩy toàn diện các biện pháp lưu vực sông như tích trữ nước mưa và cải thiện việc sử dụng đất cũng như các biện pháp về nước nội địa như sông và cống rãnh. Chính phủ quốc gia sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc cải thiện sông và phát triển hệ thống thoát nước ở các tỉnh và thành phố thông qua phân bổ ưu tiên.

  Các sáng kiến ​​chính là: ▽Các biện pháp đối phó với sông = Cải thiện sông Taihei (tỉnh, 36 tỷ yên) ▽Các biện pháp đối phó với nước thải: Bảo trì đường ống dẫn nước mưa, máy bơm thoát nước, cửa lật (thành phố, 6,6 tỷ yên) ▽Các biện pháp mềm: Các khu vực dự kiến ​​thực hiện bị ngập trong nước nội địa Lập bản đồ (Thành phố, 200 triệu yên) ▽ Các biện pháp lưu vực: Xác định các con sông đô thị cụ thể, xác minh tính hiệu quả của các đập ruộng lúa, xem xét các công trình có chức năng trữ nước mưa sử dụng các công trình công cộng, thúc đẩy các biện pháp phòng chống lũ lụt cho tiện ích công cộng, v.v.

  Nội dung sẽ được phản ánh và phát triển thêm trong "Dự án đối phó thảm họa nước ở khu vực hạ lưu Omonogawa" do Tiểu ban Hội đồng kiểm soát lũ lụt lưu vực khu vực Omonogawa (các tổ chức cấu thành bao gồm tỉnh Akita và thành phố Akita) xây dựng vào tháng 11 năm 2011. Thúc đẩy .

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline