Tỉnh Okinawa / Xem xét toàn diện việc tái phát triển chợ bán buôn trung tâm, thực hiện khảo sát đối thoại, dự thảo chính sách trong năm 2024

Tỉnh Okinawa / Xem xét toàn diện việc tái phát triển chợ bán buôn trung tâm, thực hiện khảo sát đối thoại, dự thảo chính sách trong năm 2024

  Tỉnh Okinawa sẽ bắt đầu xem xét toàn diện việc xây dựng lại các địa điểm hiện tại của Chợ bán buôn trung tâm (Inabuse, Thành phố Urasoe, Minato-cho, Thành phố Naha). Chúng tôi đang mong đợi sự ra đời của PPP/PFI và sẽ tiến hành một cuộc khảo sát thị trường theo kiểu (đối thoại) rõ ràng trong nửa đầu năm tài chính 2024 để nghe ý kiến ​​của các nhà điều hành doanh nghiệp tư nhân về phương pháp kinh doanh và hình thức tái phát triển lý tưởng. Một hội đồng chuyên gia sẽ được thành lập vào nửa cuối năm tài chính sẽ xem xét các kế hoạch cơ sở cụ thể, phương pháp bảo trì, tổng chi phí dự án và tiến độ dự án, dựa trên kết quả khảo sát đối thoại và sẽ biên soạn dự thảo chính sách phát triển bằng cách cuối năm tài chính đó.

  Chợ đã 40 tuổi, cơ sở vật chất, trang thiết bị đang cũ kỹ. Trong quá trình tái phát triển, dựa trên kết quả thảo luận với các bên liên quan trên thị trường, tòa nhà rau quả (tổng diện tích 6.768 mét vuông), tòa nhà trung tâm (13.876 mét vuông), tòa nhà vườn hoa (3.694 mét vuông), v.v. đã được hợp nhất với xung quanh tòa nhà tủ lạnh và cơ sở hiện tại. Ý tưởng là xây dựng lại cơ sở có quy mô gấp khoảng 1,2 lần cơ sở trước đó và tổ chức các đường di chuyển giữa mỗi cơ sở.

  Tỉnh mới dành 26 triệu yên cho các chi phí dự án liên quan trong đề xuất ngân sách ban đầu cho năm tài chính 2024. Một cuộc kêu gọi mở các đề xuất sẽ được công bố vào giữa tháng 4 để lựa chọn một nhà thầu cho công việc tư vấn hỗ trợ thực hiện các cuộc khảo sát đối thoại và hỗ trợ hoạt động cho hội đồng chuyên gia, với kế hoạch thuê ngoài công việc vào khoảng tháng 6.

  Cuộc khảo sát đối thoại sẽ kéo dài đến khoảng tháng 9, sẽ nhắm đến các nhà điều hành doanh nghiệp tư nhân quan tâm đến việc tham gia vào dự án tái phát triển và sẽ trao đổi ý kiến ​​về nhiều chủ đề, bao gồm tính khả thi của việc giới thiệu PPP/PFI, quy mô cơ sở và kỳ dự án.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline