Tỉnh Chiba / Tòa nhà chính quyền tỉnh (Phường Chuo), v.v. Xem xét chính sách bảo trì để sửa chữa và xây dựng lại, khảo sát tình trạng xuống cấp, v.v. từ năm 2023

Tỉnh Chiba / Tòa nhà chính quyền tỉnh (Phường Chuo), v.v. Xem xét chính sách bảo trì để sửa chữa và xây dựng lại, khảo sát tình trạng xuống cấp, v.v. từ năm 2023

  Tỉnh Chiba / Tòa nhà chính quyền tỉnh (Phường Chuo), v.v. Xem xét chính sách bảo trì để sửa chữa và xây dựng lại, khảo sát tình trạng xuống cấp, v.v. từ năm 2023

   Tỉnh Chiba sẽ bắt đầu xem xét việc tái phát triển tòa nhà chính phủ và tòa nhà hội đồng trên địa điểm xây dựng chính quyền tỉnh ở phường Chuo, thành phố Chiba. Chúng tôi sẽ đưa ra một chính sách bảo trì nhằm xây dựng lại và cải tạo quy mô lớn. Hai mươi lăm đến sáu mươi năm đã trôi qua kể từ khi xây dựng, và đã đến lúc đổi mới và đổi mới. Trong dự luật ngân sách năm 2023, 16,5 triệu yên được đưa vào như một "dự án tái phát triển tòa nhà văn phòng tỉnh". Từ năm 2023 đến 2014, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát về tình trạng già hóa.


  Trong năm tài chính 2023, chúng tôi sẽ điều tra sự xuống cấp của khung, tường ngoài và các cơ sở khác nhau của tòa nhà chính quyền tỉnh, cũng như hoạt động phòng chống thiên tai và hoạt động môi trường của chúng. Trong năm tài chính 2024, chúng tôi dự định xác định vị trí của các tòa nhà, mô hình xây dựng lại và sửa chữa cho từng tòa nhà chính phủ, đồng thời so sánh và kiểm tra các chính sách phát triển.


  Quy mô của các tòa nhà trong khuôn viên của văn phòng chính quyền tỉnh là ▽ Tòa nhà chính phủ (26 tuổi) = Cấu trúc S, 2 tầng hầm, 20 tầng trên mặt đất, tổng diện tích 33.476 mét vuông ▽ Tòa nhà chính phủ trung ương (60 năm) = SRC xây dựng, 1 tầng hầm, 10 tầng trên mặt đất Tổng diện tích sàn: 23.532 mét vuông ▽ Tòa nhà Quốc hội (1948): Cấu trúc SRC, 1 tầng hầm, 9 tầng trên mặt đất, tổng diện tích 10.279 mét vuông ▽ Tòa nhà Chính phủ phía Nam (1941): Cấu trúc SRC, 1 tầng hầm, 10 tầng trên mặt đất, tổng diện tích 8.525 mét vuông ▽ Tòa nhà Chính phủ phía Nam Phụ lục (1957) = Công trình SRC với 1 tầng hầm và 6 tầng trên mặt đất, tổng diện tích 7871 mét vuông.

  Zalo
  Hotline