Tín dụng thuế năng lượng sạch có phải là giải pháp cho điện không?

Tín dụng thuế năng lượng sạch có phải là giải pháp cho điện không?

  Tín dụng thuế năng lượng sạch có phải là giải pháp cho điện không?

  power sector emissions
  Lợi ích của tín dụng thuế năng lượng sạch lớn hơn lợi ích hiệu quả của việc định giá carbon theo một nghiên cứu về các chính sách khí hậu phổ biến.

  Nhiều người tin rằng định giá carbon là cách hiệu quả nhất để cắt giảm lượng khí thải từ ngành sản xuất điện hoặc năng lượng. Định giá lượng khí thải carbon bằng thuế hoặc với chương trình giới hạn và thương mại thường được coi là “chính sách tốt nhất đầu tiên”.

  Các nhà làm luật phải cân nhắc một số yếu tố khi quyết định lựa chọn phương pháp tiếp cận chính sách khí hậu nào. Nhưng các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ đã bắt đầu tập trung vào các khoản tín dụng thuế năng lượng sạch.

  Các tùy chọn chính sách để khử cacbon trong ngành điện
  1. Định giá carbon

  Cách tiếp cận này liên quan đến hai lựa chọn: thuế carbon và giới hạn và thương mại.

  Thuế carbon, còn được gọi là thuế phát thải KNK, buộc các nhà phát thải trong ngành điện phải trả cho lượng khí thải của họ với một số tiền nhất định.

  Theo hệ thống giới hạn và thương mại, các công ty thương mại cho phép duy trì trong phạm vi ngân sách các-bon đã định. Có một giới hạn nhất định về lượng khí thải carbon mà họ được phép trong một khoảng thời gian dài.

  Đối với mỗi tấn carbon thải ra, đơn vị phải có giấy phép hoặc trợ cấp để trang trải. Các giấy phép này sau đó được giao dịch, thường là tín chỉ các-bon, trong các cuộc đấu giá của chính phủ hoặc trên thị trường các-bon tư nhân.

  Một ví dụ phổ biến về giới hạn và thương mại là Chương trình Giao dịch Khí thải của Liên minh Châu Âu, có rất nhiều chương trình khác ở các khu vực pháp lý khác nhau.

  2. Trợ cấp năng lượng sạch (Tín dụng thuế năng lượng sạch)

  Theo cách tiếp cận này cũng có hai lựa chọn để trợ cấp. Một là Trợ cấp Năng lượng Không phát thải (ZES) trả cho các nhà sản xuất một số tiền cố định cho một đơn vị điện được tạo ra từ các nguồn sạch hoặc không phát thải.

  Một ví dụ về điều này là tín dụng thuế sản xuất cho năng lượng gió khác với sản xuất điện mặt trời. Nhưng cả hai khoản trợ cấp thường được thực hiện thông qua các khoản tín dụng thuế.

  Lựa chọn thứ hai là Trợ cấp vốn không phát thải (ZCS). ZCS trợ cấp cho việc tạo ra công suất chứ không phải sản xuất điện từ các nguồn sạch. Một ví dụ hoàn hảo là các khoản tín dụng thuế đầu tư cho sản xuất điện mặt trời.

  Tại sao các khoản tín dụng thuế năng lượng sạch lại hiệu quả hơn?
  Ryan Kellogg và đồng tác giả Severin Borenstein đã xem xét các chính sách đó có thể dẫn đến phát thải KNK khác nhau như thế nào.

  Họ chỉ ra rằng định giá carbon sẽ phạt nhiên liệu hóa thạch như than đá là nguồn bẩn nhất. Sau đó, họ xem xét tác động của các chính sách đối với giá điện và doanh thu của chính phủ.

  Định giá carbon dẫn đến giá điện cao nhất cho người tiêu dùng và tạo ra doanh thu cho chính phủ. Mặt khác, giá điện thấp hơn theo các khoản tín dụng thuế điện sạch nhưng nó đòi hỏi sự chi tiêu của chính phủ.

  Nhìn chung, giá cao theo định giá carbon dường như có hiệu quả vì chúng tạo ra động lực cho người tiêu dùng để tiết kiệm điện. Trong khi giá thấp dưới thuế năng lượng sạch có thể dẫn đến tiêu thụ quá mức.

  Tuy nhiên, các tác giả khẳng định rằng quan điểm này không có khả năng đưa ngành điện về mức không phát thải.
  Đó là vì các tiện ích đánh dấu giá bán lẻ điện cao hơn giá bán buôn. Điều này là để trang trải các chi phí cố định liên quan đến phân phối điện và các chương trình tiện ích như trợ cấp cho năng lượng mặt trời và hiệu quả năng lượng.

  Ở Mỹ, những khoản tăng giá đó có thể cao hơn gấp 2 lần so với chi phí tự sản xuất điện. Theo một nghĩa nào đó, nếu lĩnh vực sản xuất điện hoặc năng lượng khử cacbon thông qua giá cacbon, thì người tiêu dùng sẽ phải trả giá cao hơn nhiều.

  Việc định giá điện quá cao này là một vấn đề nếu quá trình khử cacbon trong các lĩnh vực khác như giao thông vận tải và xây dựng kêu gọi điện khí hóa.

  electricity prices under different climate policies

  Biểu đồ trên cho thấy chính sách ZES dẫn đến giá điện thấp hơn thuế carbon. Điều này cũng đúng trong trường hợp của tiêu chuẩn năng lượng sạch. Đó là bởi vì ZES cho phép các nguồn không phát thải cạnh tranh với các đơn vị hóa thạch.

  Ngoài ra, giá bán buôn ZES thấp hơn chi phí biên xã hội để sản xuất điện mỗi năm. Nó cũng bao gồm năm cuối cùng khi lượng khí thải được loại bỏ để chi phí cận biên của tư nhân và xã hội là như nhau. Điều này tốt hơn trong việc điều chỉnh giá điện bán lẻ với chi phí xã hội.

  Lợi ích khí hậu của tín dụng thuế năng lượng sạch
  Một nghiên cứu tương tự về một ví dụ cụ thể về thuế năng lượng sạch, “Xây dựng trở lại tốt hơn”, đã phát hiện ra rằng lợi ích của nó lớn hơn khoảng 3x-4x so với chi phí của nó. Biểu đồ dưới đây minh họa chi phí và lợi ích của chính sách khí hậu này. SCC có nghĩa là chi phí xã hội của carbon.

  clean energy tax credits cost and benefit

  Thông qua một loạt các giả định, các tác giả nhận thấy rằng lợi ích dự kiến ​​của các khoản tín dụng thuế cao hơn chi phí. Thêm vào đó, trên cơ sở chi phí / tấn CO2, chúng có xu hướng giảm phát thải nhiều hơn các chính sách khí hậu khác đang áp dụng.

  Theo Borenstein,

  “Chúng tôi nhận thấy rằng logic kinh tế tiêu chuẩn của việc định giá carbon không phù hợp lắm với ngành điện, do những sai lệch về giá khác trong ngành… Định giá carbon vẫn là một công cụ mạnh mẽ, nhưng điều này cho thấy điều quan trọng là phải suy nghĩ thấu đáo bối cảnh mà chúng tôi đang thực hiện điều chỉnh KNK. ”

  Zalo
  Hotline