Tìm kiếm nhà cung cấp bán buôn cho thủy điện tỉnh Gunma/Khuôn khổ mới cho các công ty địa phương trong năm tài chính 2017

Tìm kiếm nhà cung cấp bán buôn cho thủy điện tỉnh Gunma/Khuôn khổ mới cho các công ty địa phương trong năm tài chính 2017

    Bắt đầu từ năm tài chính tiếp theo, tỉnh Gunma sẽ giới thiệu một hệ thống mới để cung cấp điện do các nhà máy thủy điện của tỉnh tạo ra và mang lại giá trị môi trường cho các công ty trong tỉnh. Chính quyền tỉnh đã bắt đầu tuyển dụng các công ty điện lực bán lẻ cung cấp điện cho người tiêu dùng theo yêu cầu trước. Với điều kiện họ sẽ mua tổng lượng điện năng được tạo ra bởi 6 nhà máy thủy điện của tỉnh với tổng công suất 43.490 kilowatt với giá 15 yên mỗi kilowatt giờ, công ty có thể cung cấp điện ở mức giá thấp nhất sẽ được chọn. Thời hạn hợp đồng là 3 năm.

    Zalo
    Hotline