Tiến bộ hướng tới đổi mới trong sản xuất amoniac/Phát triển công nghệ đang diễn ra tích cực ở Hàn Quốc, áp lực tổng hợp giảm xuống còn 1/3

Tiến bộ hướng tới đổi mới trong sản xuất amoniac/Phát triển công nghệ đang diễn ra tích cực ở Hàn Quốc, áp lực tổng hợp giảm xuống còn 1/3

    Nghiên cứu và phát triển công nghệ tiết kiệm năng lượng để tổng hợp amoniac đang trở nên tích cực hơn bên ngoài Nhật Bản. Viện Công nghệ Năng lượng Hàn Quốc đã phát triển công nghệ tổng hợp amoniac ở áp suất bằng 1/3 phương pháp Haber-Bosch hiện đang là phương pháp chủ đạo. Phương pháp Haber-Bosch sử dụng chất xúc tác gốc sắt và đòi hỏi nhiệt độ và áp suất cao 400 độ C và hơn 150.000 hectopascal, nhưng nhóm của viện đã phát triển được chất xúc tác oxit ruthenium-bari. Người ta đã xác nhận rằng amoniac có độ tinh khiết cao có thể được sản xuất ở mức khoảng 50.000 ha.
     

    Zalo
    Hotline