Thống đốc tỉnh Shizuoka Yasutomo Suzuki gặp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Tetsuo Saito/``Tôi hiểu nhu cầu về giao thông tuyến tính''

Thống đốc tỉnh Shizuoka Yasutomo Suzuki gặp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Tetsuo Saito/``Tôi hiểu nhu cầu về giao thông tuyến tính''

  Thống đốc Yasutomo Suzuki, người được bầu lần đầu trong cuộc bầu cử thống đốc tỉnh Shizuoka vào tháng trước, đã đến thăm Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch ở Kasumigaseki, Tokyo vào ngày 4 và gặp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Tetsuo Saito.

  Thống đốc Suzuki gặp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Saito (trái)

  Thống đốc Suzuki nhấn mạnh, ``Sau khi tuyến Shinkansen tuyến tính được phát triển, nó sẽ trở thành một hệ thống kép với Tokaido Shinkansen, điều này sẽ giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn về mặt phòng chống thiên tai và sẽ có tác dụng to lớn. Tôi cũng hiểu sự cần thiết.' ' Sau đó, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải cân bằng vấn đề tài nguyên nước của sông Oi và các vấn đề môi trường của dãy Alps phía Nam, đồng thời yêu cầu chính phủ đưa ra hướng dẫn.

  Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Saito cho biết, `` Với tư cách là Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, chúng tôi muốn hợp tác với cộng đồng địa phương để phát triển cơ sở hạ tầng xã hội ở tỉnh Shizuoka. Tôi muốn hỏi Thống đốc Suzuki vì sự hợp tác của ông trong việc thúc đẩy tuyến đường Shinkansen tuyến tính.”

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline