Thông báo mời thầu: Nhà ga quốc tế sân bay Long Thành

Thông báo mời thầu: Nhà ga quốc tế sân bay Long Thành

  Thông báo mời thầu: Nhà ga quốc tế sân bay Long Thành

  Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách”

  1. Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

  2. Tên gói thầu: Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách”.

  3. Nội dung chính của gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 990 ngày (tương đương 33 tháng), bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  5. Tên dự án: Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

  6. Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

  7. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng, không sơ tuyển.

  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

  9. Thời điểm và ngày phát hành HSMT: 18 giờ 15 phút, ngày 19/01/2023.

  10. Mã TBMT: IB2300010641.

  11. Địa chỉ đã phát hành HSMT: Website của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Việt Nam: https://muasamcong.mpi.gov.vn.

  12. Bảo đảm dự thầu: 354.000.000.000 VND (Ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng).

  13. Hình thức bảo đảm: Theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp phát hành, trường hợp bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng ở bên ngoài Việt Nam phát hành, thì phải có chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

  14. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 28/3/2023.

  15. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 28/3/2023.

  16. Địa chỉ nộp HSDT: Tòa nhà Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  17. Số điện thoại: + 84 - 28 35470096.

  18. Chi phí nộp HSDT: Khi nộp HSDT, nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền 120.000.000 VND (một trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Bên mời thầu sẽ không phát hành HSMT bản giấy.

  19. Hội nghị tiền đấu thầu: Bên mời thầu sẽ tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 10/02/2023 như địa chỉ quy định tại mục 16 nêu trên. Kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự.

  Ghi chú: Thời gian được quy định trong TBMT này tính theo giờ Việt Nam.

  Zalo
  Hotline