[Thông báo bắt đầu tuyển dụng công chúng] Dự án trợ cấp bổ sung cho miền Nam toàn cầu năm 2025 (trình diễn quy mô lớn, các quốc gia ngoài ASEAN)

[Thông báo bắt đầu tuyển dụng công chúng] Dự án trợ cấp bổ sung cho miền Nam toàn cầu năm 2025 (trình diễn quy mô lớn, các quốc gia ngoài ASEAN)

  [Từ Phòng Hydro và Amoniac, Cục Tài nguyên và Năng lượng]

  Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn đăng ký tham gia dự án trợ cấp. Vui lòng đăng ký từ URL bên dưới.

  ■Tên dự án công: Dự án UNIDO “Chương trình hợp tác công nghiệp thông qua chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản đến các nước ở Nam bán cầu”

  ●Thời gian tuyển dụng công khai: Thứ Tư, ngày 6 tháng 6 năm 2020 đến Thứ Sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2020

  *Xin lưu ý rằng nếu bạn muốn đăng ký, bạn sẽ phải đăng ký với UNIDO trong vòng một tuần.

  *Xin lưu ý rằng đây là giờ địa phương.

  ●Trang tuyển dụng công khai: https://procurement.unido.org/

  ●Trang tóm tắt: https://www.unido.or.jp/coming/14679/

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Purchase@unido.org .

  Cảm ơn rất nhiều.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline