Thành viên của Trụ sở Xây dựng Nikkenren/DB có đơn đặt hàng công trình xây dựng trong nước trong năm tài chính 2022 vượt 50% trong năm thứ 7 liên tiếp

Thành viên của Trụ sở Xây dựng Nikkenren/DB có đơn đặt hàng công trình xây dựng trong nước trong năm tài chính 2022 vượt 50% trong năm thứ 7 liên tiếp

  Tỷ lệ đặt hàng công trình xây dựng trong nước nhận được trong năm tài chính 2022 của các công ty thành viên tham gia Trụ sở xây dựng của Liên đoàn nhà thầu xây dựng Nhật Bản (Nikkenren, do Yoichi Miyamoto chủ trì) sử dụng phương pháp thiết kế-xây dựng (DB) là 55. Tỷ lệ này là 4%. . Đây là năm thứ bảy liên tiếp hơn một nửa số đơn đặt hàng được nhận bằng phương pháp DB. Đây là mức tăng 1,9 điểm so với năm trước và là mức cao thứ hai sau năm tài chính 2020 (55,6%), cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm tài chính 2010. Tổng số lượng đơn đặt hàng nhận được cho công trình xây dựng trong nước vốn có xu hướng ổn định ngày càng tăng và số lượng đơn đặt hàng nhận được từ DB cũng tăng lên.

  Điều này đã được tiết lộ trong Khảo sát hàng năm của Phòng Thiết kế Kiến trúc năm 2023 do Nikkenren thực hiện. Một cuộc khảo sát được thực hiện về tỷ lệ đặt hàng công trình xây dựng trong nước theo phương pháp DB trên 58 công ty tham gia Hội đồng của Sở Xây dựng. Tất cả các công ty đều phản hồi và kết quả tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2011 đã được tổng hợp. Tỷ lệ đặt hàng cho phương pháp DB được tính từ số lượng đặt hàng cho năm tài chính 2011.

  Số lượng đơn đặt hàng nhận được cho công trình xây dựng trong nước trong năm tài chính 2022 là 10.170.859 triệu yên, tăng 3,6% so với năm trước. Trong số tiền này, số lượng đơn đặt hàng nhận được thông qua phương thức DB đã tăng 7,3% lên 5.634.563 triệu yên.

  Nhìn vào bảng phân tích số tiền đặt hàng nhận được theo phương pháp DB, phần thiết kế cho từng công ty là 4.0918.153 triệu yên, chiếm 48,4% số tiền đặt hàng nhận được theo phương pháp DB, thấp hơn 3,3 điểm phần trăm . Số tiền thiết kế chung với các công ty khác là 716.410 triệu yên, giảm 1,4 điểm xuống 7,0%.

  Bảng câu hỏi cũng điều tra số lượng người có trình độ chuyên môn liên quan đến thiết kế. Số người làm việc trong bộ phận thiết kế kiến ​​trúc của 58 công ty phản hồi là 10.631 người, tăng 240 người so với năm trước. Phân tích trình độ chuyên môn liên quan đến thiết kế theo nắm giữ là: 6.288 kiến ​​trúc sư hạng nhất (tăng 176 người so với năm trước); 1.119 kiến ​​trúc sư thiết kế kết cấu hạng nhất (tăng 23 người); 564 kiến ​​trúc sư thiết kế cơ sở hạng nhất (tăng 19 người) ▽1.065 kỹ sư thiết bị xây dựng (thêm 71 người).

  Số người có trình độ chuyên môn liên quan đến thiết kế (tỷ lệ giữ) trong số người ở bộ phận thiết kế kiến ​​trúc là 59,1%, cao hơn 0,3 điểm đối với Kiến trúc sư hạng nhất, 10,5% đối với Kiến trúc sư thiết kế kết cấu hạng nhất, không tăng giảm , Kiến trúc sư thiết kế cơ sở hạng 1 tăng 0,1 điểm ở mức 5,3% và kỹ sư thiết bị xây dựng tăng 0,4 điểm ở mức 10,0%.

  Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến tháng 4, thời điểm quy định giới hạn làm thêm giờ sẽ được áp dụng cho ngành xây dựng. Công việc xây dựng có xu hướng có những hạn chế chặt chẽ hơn về thời gian xây dựng so với công việc xây dựng dân dụng lấy công làm trung tâm. Trước nhu cầu cải thiện hơn nữa năng suất trong thiết kế và xây dựng, phương pháp DB có những ưu điểm như rút ngắn thời gian xây dựng và giảm chi phí. Nikkenren sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc phổ biến phương pháp DB, cho phép các công ty thành viên tận dụng tối đa sức mạnh tập thể của họ với tư cách là tổng thầu.

  Zalo
  Hotline