Thành phố Shizuoka/Hỗ trợ phát triển tư nhân để đảm bảo đất để xử lý đất xây dựng, bắt đầu quá trình tuyển dụng công

Thành phố Shizuoka/Hỗ trợ phát triển tư nhân để đảm bảo đất để xử lý đất xây dựng, bắt đầu quá trình tuyển dụng công

  Thành phố Shizuoka đã quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân hợp tác công tư để đảm bảo các địa điểm xử lý đất xây dựng. Ngoài việc tư vấn về nội dung các tài liệu cần thiết cho thủ tục cấp phép như luật và quy định liên quan, chẳng hạn như việc tuân thủ pháp lệnh kè của tỉnh, chúng tôi còn hỗ trợ giải thích tại địa phương. Nếu đường vào thành phố bị thu hẹp, chúng tôi sẽ xem xét thực hiện một số cải tiến, chẳng hạn như mở rộng. Cùng với các biện pháp hỗ trợ, thành phố đã bắt đầu quá trình tuyển dụng các doanh nghiệp để đảm bảo và phát triển các địa điểm xử lý trung gian và cuối cùng. Yêu cầu và ứng dụng được chấp nhận bất cứ lúc nào.

  Chỉ có hai bãi thải cuối cùng dành cho đất xây dựng trong thành phố. Trong số đất tạo ra từ công trình xây dựng do thành phố đặt hàng, 160.000 mét khối mỗi năm không được tái sử dụng và được vận chuyển đến các bãi xử lý cuối cùng bên ngoài thành phố. Trong cơn bão số 15 vào tháng 9 năm ngoái, rất khó tìm được nơi chứa khoảng 200.000 m3 đất bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Để xử lý đất xây dựng đúng cách và chuẩn bị cho những thảm họa trong tương lai, chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào việc đảm bảo các bãi thải mà trước đây được giao cho các doanh nghiệp tư nhân và sẽ hỗ trợ quá trình xây dựng diễn ra thuận lợi.

  Về luật pháp và quy định, chúng tôi cung cấp lời khuyên về các vấn đề cần thiết để xin giấy phép, chẳng hạn như cấu trúc kè. Vì dự kiến ​​khu vực này sẽ là kè quy mô lớn nên dự án sẽ phối hợp kiểm tra an toàn, khảo sát môi trường và giải thích cho người dân địa phương. Một số cải tiến cũng sẽ được thực hiện đối với các con đường trong thành phố đóng vai trò là tuyến đường tiếp cận. Nội dung hỗ trợ sẽ linh hoạt tùy theo quy mô phát triển.

  Điều kiện để chào bán ra công chúng là khu xử lý cuối cùng có thể có dung tích khoảng 150.000 mét khối trở lên và khu xử lý trung gian (nhà kho, nhà máy cải tạo đất, v.v.) có thể xử lý khoảng 10.000 mét khối trở lên. Đã có một số yêu cầu liên quan đến hỗ trợ. Hiện tại, thành phố sẽ đảm bảo khoảng 5 triệu mét khối đất để xử lý lần cuối nhằm xử lý đất phát sinh từ hoạt động xây dựng, bao gồm cả xây dựng tư nhân và chuẩn bị cho các sự kiện bất ngờ như thiên tai. Mục đích là đảm bảo 10 triệu mét khối trong tương lai.

  Mọi hồ sơ, thắc mắc liên hệ Phòng Chính sách kỹ thuật, Phòng Xây dựng, Cục Xây dựng (điện thoại: 054-221-1010).

  Zalo
  Hotline