Thành phố Matsuyama/Phát triển cơ sở trao đổi diện rộng tại kho JR cũ, được giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch cơ bản thông qua đề xuất

Thành phố Matsuyama/Phát triển cơ sở trao đổi diện rộng tại kho JR cũ, được giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch cơ bản thông qua đề xuất

  Thành phố Matsuyama đã mua lại địa điểm của kho JR Shikoku trước đây (Minami Edo 1, diện tích khoảng 9.250 mét vuông) và sẽ bắt đầu phát triển cơ sở trao đổi trên diện rộng. Với tư cách là các chức năng công cộng, chúng tôi hình dung việc đưa vào sử dụng một hội trường kiểu rạp hát (khoảng 2.000 chỗ ngồi), một hội trường đa năng (khoảng 800 chỗ ngồi) và các tiện nghi dành cho trẻ em. Chúng tôi sẽ xem xét các phương pháp phát triển thông qua hợp tác công tư nhằm thúc đẩy sức sống của khu vực tư nhân.

  Thành phố sẽ lựa chọn một nhà thầu cho công việc xây dựng quy hoạch cơ bản thông qua quy trình đề xuất công khai. Sự tham gia dành cho một công ty hoặc một tập đoàn gồm nhiều công ty. Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận cho đến ngày 15 tháng 5 và các đề xuất sẽ được chấp nhận cho đến ngày 22 tháng 5. Sau khi xem xét các bài trình bày, chủ sở hữu quyền đàm phán ưu tiên sẽ được quyết định vào giữa tháng Sáu.

  Kế hoạch cơ sở vật chất sẽ tính đến hiệu quả môi trường như áp dụng ZEB và hình thành cảnh quan dựa trên "Ý tưởng thiết kế khu vực ga Matsuyama". Nghiên cứu các hệ thống trợ cấp liên quan và tính toán chi phí dự án gần đúng. Xem xét tiến độ dự án cần thiết để lựa chọn nhà điều hành kinh doanh, thiết kế cơ sở vật chất và xây dựng chúng nếu có đầu tư tư nhân. Thời gian thực hiện đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Giá tối đa được đề xuất là 33 triệu yên (đã bao gồm thuế).

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:      https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:      https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline