Thành phố Kakegawa/Hiệp hội Cơ sở Vệ sinh Thành phố Kikugawa/Xây dựng cơ sở xử lý chất thải mới, thủ tục lựa chọn nhà điều hành sẽ được hoàn thành trong năm tài chính 2017

Thành phố Kakegawa/Hiệp hội Cơ sở Vệ sinh Thành phố Kikugawa/Xây dựng cơ sở xử lý chất thải mới, thủ tục lựa chọn nhà điều hành sẽ được hoàn thành trong năm tài chính 2017

  Hiệp hội Thiết bị vệ sinh Thành phố Kakegawa và Kikugawa ở tỉnh Shizuoka sẽ bắt đầu nghiên cứu đánh giá tác động môi trường sống vào năm 2024 để chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở xử lý chất thải mới, cũng như chuẩn bị các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc. Công ty có kế hoạch bắt đầu quá trình lựa chọn nhà điều hành kinh doanh vào năm tài chính 2025. Cơ sở mới, giống như cơ sở hiện tại, sẽ chỉ xử lý chất thải thông thường. Mục đích là bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 2030.

  Phòng trưng bày tài nguyên môi trường hiện tại (từ trang chủ của thành phố Kakegawa)

  Phòng trưng bày Tài nguyên Môi trường (Mansui, Thành phố Kakegawa) do hiệp hội điều hành bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2005. Khu đất rộng khoảng 4,7 ha bao gồm nhà máy, tòa nhà hành chính và nhà kho. Cơ sở khí hóa và nấu chảy có công suất chế biến 140 tấn/ngày (70 tấn x 2 lò), nhưng việc chế biến thường xuyên phải thuê ngoài do hỏng lò. Cơ sở Recycle Plaza đã ngừng hoạt động do hỏa hoạn.

  Cơ sở mới có công suất chế biến 120 tấn/ngày (60 tấn x 2 lò) và sử dụng phương pháp đốt lò. Công suất xử lý của cơ sở xúc tiến tái chế vật liệu mới là 10 tấn mỗi ngày (5 giờ). Địa điểm xây dựng nằm ở phía nam của Phòng trưng bày Tài nguyên Môi trường. Dự án sẽ là một cơ sở công cộng + hợp đồng quản lý toàn diện dài hạn.

  Cho đến khi cơ sở mới hoàn thành, chúng tôi sẽ xem xét tiếp tục sử dụng cơ sở hiện tại hay sử dụng làm cơ sở trung chuyển để vận chuyển chất thải ra bên ngoài, so sánh và xem xét hiệu quả chi phí cũng như khả năng xử lý chất thải ổn định để xác định.

  Chính sách cơ bản để phát triển các cơ sở mới sẽ được công bố trong tương lai. Vào năm 2024, chúng tôi có kế hoạch tiến hành chuẩn bị các thông số kỹ thuật và các tài liệu tiêu chuẩn cần thiết để chuẩn bị cho việc tuyển dụng công khai các nhà điều hành kinh doanh.

  Zalo
  Hotline