TEPCO RP cải tiến phương pháp/đánh giá gió ngoài khơi ở Akita Happo và Noshiro

TEPCO RP cải tiến phương pháp/đánh giá gió ngoài khơi ở Akita Happo và Noshiro

     TEPCO Renewable Power (RP) đã thông báo vào ngày 22 rằng họ đã đệ trình phương pháp đánh giá tác động môi trường lên Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho dự án sản xuất điện gió ngoài khơi ngoài khơi Thị trấn Happo và Thành phố Noshiro, Tỉnh Akita. Tài liệu phương pháp là bước thứ hai của quy trình đánh giá môi trường gồm bốn bước. Trong số bốn địa điểm hiện đang được TEPCO RP, Thị trấn Happo, Tỉnh Akita và Offshore đánh giá môi trường, Thành phố Noshiro là địa điểm đầu tiên bước vào giai đoạn thứ hai. Khu vực này mở cửa cho công chúng và sẽ đóng đơn đăng ký vào tháng 6.

    Zalo
    Hotline