Tàu chạy bằng nhiên liệu amoniac ra mắt hai chủ đề thực hiện xã hội/NEDO, công nghệ loại bỏ N2O, v.v.

Tàu chạy bằng nhiên liệu amoniac ra mắt hai chủ đề thực hiện xã hội/NEDO, công nghệ loại bỏ N2O, v.v.

    Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (NEDO) đã công bố vào ngày 7 rằng họ sẽ đưa ra hai chủ đề mới để triển khai xã hội đối với các tàu thế hệ tiếp theo sử dụng nhiên liệu đã khử cacbon. Một phần của dự án Quỹ Đổi mới Xanh (GI) "Phát triển tàu thế hệ tiếp theo". Hitachi Zosen và các công ty khác đang phát triển thiết bị loại bỏ oxit nitơ (N2O), một loại khí nhà kính (GHG), khỏi động cơ đốt amoniac. Tập đoàn ITOCHU và các công ty khác sẽ phát triển phép đo amoniac có độ nhạy cao, phát hiện dấu vết rò rỉ cũng như các công nghệ phục hồi và tái sử dụng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến ​​là 4 năm, từ 2024 đến 2027.

    Zalo
    Hotline