Tập đoàn Taisei thúc đẩy các dự án tái phát triển thông qua liên minh vốn và kinh doanh với Heifu/Heiwafu, cũng đồng ý với Mitsubishi Estate

Tập đoàn Taisei thúc đẩy các dự án tái phát triển thông qua liên minh vốn và kinh doanh với Heifu/Heiwafu, cũng đồng ý với Mitsubishi Estate

  Taisei Corporation và Heiwa Real Estate đã thông báo vào ngày 7 rằng họ đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh và vốn. Chúng tôi sẽ hợp tác và tạo ra sức mạnh tổng hợp trong các lĩnh vực kinh doanh mới như dự án tái phát triển và dự án đầu tư bất động sản mới, cũng như trong lĩnh vực bền vững và chuyển đổi số. Dựa trên thực tế là Mitsubishi Estate và Heiwa Real Estate đã ký kết liên minh vốn và kinh doanh vào năm 2011, ba công ty, bao gồm cả Taisei Corporation, cũng đã ký kết một thỏa thuận liên quan đến liên minh vốn và kinh doanh.

  Quan hệ đối tác kinh doanh giữa Taisei Corporation và Heiwa Real Estate sẽ phát triển mối quan hệ hợp tác với Mitsubishi Estate trong các dự án tái phát triển như khu Nihonbashi Kabutocho. Chúng tôi cũng sẽ xem xét và thúc đẩy các dự án tái phát triển ở Sapporo và cùng nhau cung cấp bí quyết khi cần thiết. Chúng tôi cũng sẽ tích cực hợp tác với Heiwa Real Estate trong các lĩnh vực kinh doanh mới như đầu tư vào cơ sở hậu cần.

  Tập đoàn Taisei sẽ mua lại cổ phần của Bất động sản Heiwa từ Simplex và Mitsubishi Estate, đưa Tập đoàn Taisei trở thành cổ đông lớn nhất của Bất động sản Heiwa. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu được ký kết cùng ngày. Tập đoàn Taisei sở hữu 20,12% quyền biểu quyết trong Công ty Bất động sản Heiwa. Mitsubishi Estate dự kiến ​​sẽ có 5,0% cổ phần.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline