Tập đoàn JPX hướng tới trung hòa carbon với điện năng tái tạo được cung cấp bởi CHANGE THE WORLD và DIGITAL GRID

Tập đoàn JPX hướng tới trung hòa carbon với điện năng tái tạo được cung cấp bởi CHANGE THE WORLD và DIGITAL GRID

    Tập đoàn JPX hướng tới trung hòa carbon với điện năng tái tạo được cung cấp bởi CHANGE THE WORLD và DIGITAL GRID
    Japan Exchange Group, Inc. (JPX) thông báo rằng từ tháng 10 năm 2022, nhà thầu CHANGE THE WORLD Inc. của họ đã bắt đầu cung cấp 100% năng lượng tái tạo cho các văn phòng của Tập đoàn JPX với sự cộng tác của DIGITAL GRID Corporation. Điều này giúp JPX tiến gần hơn đến mục tiêu trung hòa carbon trong toàn Tập đoàn vào năm tài chính 2024, như một phần của Chiến lược Xanh được đặt ra trong Kế hoạch Quản lý Trung hạn 2024.

    Zalo
    Hotline