Tăng trưởng hạn chế về số lượng hợp đồng chứng chỉ phi FIT/giao dịch giá trị phi hóa thạch thứ 3 trong năm 2017

Tăng trưởng hạn chế về số lượng hợp đồng chứng chỉ phi FIT/giao dịch giá trị phi hóa thạch thứ 3 trong năm 2017

    ◆ Ưu tiên tương đối có ảnh hưởng không ?

    Kết quả thị trường giao dịch giá trị phi hóa thạch của Sở giao dịch điện lực Nhật Bản (JEPX) lần thứ ba vào năm 2023 đã được công bố vào ngày 29. Giá hợp đồng cho các chứng chỉ phi hóa thạch không phải FIT (thuế nhập khẩu) là giới hạn dưới 0,6 yên mỗi kilowatt giờ cho cả ``không chỉ định năng lượng tái tạo'' và ``chỉ định năng lượng tái tạo.'' Sự tăng trưởng về khối lượng hợp đồng bị hạn chế và có vẻ như một số doanh nghiệp nhất định ưu tiên các giao dịch song phương.

    Zalo
    Hotline