Takenaka Corporation / Kết quả tài chính hợp nhất và không hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 Cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng do tác động của giá cả tăng vọt tiếp tục

Takenaka Corporation / Kết quả tài chính hợp nhất và không hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 Cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng do tác động của giá cả tăng vọt tiếp tục

  Kết quả tài chính của Takenaka Corporation cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2023 cho thấy doanh thu và lợi nhuận hợp nhất và không hợp nhất đều tăng lên. Doanh thu hợp nhất tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước lên 1.0612.423 triệu yên do tiến độ xây dựng quy mô lớn. Kanji Matsushita, giám đốc điều hành kiêm người đứng đầu văn phòng kế hoạch công ty cho biết, mặc dù các khoản lợi nhuận tăng lên nhưng “Tình hình vẫn khó khăn do ảnh hưởng liên tục của giá vật liệu xây dựng cao và chi phí lao động tăng cao”. Đơn đặt hàng tăng mạnh do nhu cầu xây dựng vẫn ổn định.

  Kết quả hợp nhất bao gồm thu nhập hoạt động 45.676 triệu yên (tăng 61,2% so với năm trước), thu nhập bình thường 59.301 triệu yên (tăng 50,5%) và thu nhập ròng 37.464 triệu yên (tăng 23,8%). Thu nhập hoạt động tăng đáng kể khi 14,3 tỷ yên được ghi nhận là lợi nhuận do ảnh hưởng của việc điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu trong kế toán phúc lợi hưu trí.

  Trên cơ sở chưa hợp nhất, tỷ suất lợi nhuận gộp của các dự án xây dựng đã hoàn thành tăng 0,2 điểm lên 6,5%, nhưng nếu loại trừ lợi nhuận từ tài khoản trợ cấp hưu trí thì giảm 0,6 điểm xuống 5,8%. Điều này là do tác động của việc ghi nhận tổn thất xây dựng trong giai đoạn tạm thời để ứng phó với giá tăng cao. Akihiro Morita, người đứng đầu văn phòng tài chính, nói: ``Chúng tôi đang bắt đầu hiểu rõ hơn về việc chuyển giá. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán một cách ổn định và tiếp tục cố gắng cải thiện lợi nhuận bằng chiến lược giành được đơn hàng nhấn mạnh đến lợi nhuận.'' Đơn hàng không hợp nhất (xây dựng) tăng 17,3% lên 1.243,5 tỷ Yên.

  Đối với năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất và không hợp nhất dự kiến ​​sẽ giảm. Doanh thu hợp nhất là 1.562,5 tỷ yên (giảm 3,1%), thu nhập hoạt động là 29,5 tỷ yên (giảm 35,4%), thu nhập thông thường là 38,5 tỷ yên (giảm 35,1%) và thu nhập ròng là 27 tỷ yên (giảm 3,7%).・giảm 9%). Trên cơ sở chưa hợp nhất, doanh thu là 1.169,3 tỷ yên (giảm 6,5%), thu nhập hoạt động là 18 tỷ yên (giảm 43,6%), thu nhập thông thường là 28,5 tỷ yên (giảm 36,8%) và thu nhập ròng là 20 tỷ yên ( giảm 3,1%)・Giảm 7%). Đơn đặt hàng xây dựng không hợp nhất dự kiến ​​sẽ giảm 30,4% xuống còn 865 tỷ yên. Với khối lượng công việc xây dựng lớn cần thực hiện, ``Chúng tôi đặt mục tiêu nhận đơn đặt hàng từ năm 2025 trở đi nhằm ổn định khối lượng công việc hoàn thành ở một mức độ nào đó, có tính đến sự cân bằng với hệ thống sản xuất dựa trên việc áp dụng các giải pháp cấp trên. hạn chế quy định về làm thêm giờ.” (Matsushita, Trưởng phòng Kế hoạch Doanh nghiệp) Người ta nói rằng

  Zalo
  Hotline