Tại sao ASEAN lại quan trọng trong cán cân Mỹ-Trung?

Tại sao ASEAN lại quan trọng trong cán cân Mỹ-Trung?

  Chuyên gia về đầu tư Lê Ngọc Ánh Minh bình luận về quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ 

  Tại sao ASEAN lại quan trọng trong cán cân Mỹ-Trung?

  Kênh truyền hình Tài chính & Đầu tư FBNC

  Xem tại

  https://www.youtube.com/watch?v=AQsSQME5lw4

  Zalo
  Hotline