Sức mạnh sinh vật phù du: Giải mã khả năng lưu trữ carbon tiềm ẩn của đại dương

Sức mạnh sinh vật phù du: Giải mã khả năng lưu trữ carbon tiềm ẩn của đại dương

  Nghiên cứu tiết lộ rằng các đại dương lưu trữ lượng carbon dioxide nhiều hơn 20% so với ước tính trước đây, chủ yếu thông qua sinh vật phù du vận chuyển carbon xuống đáy biển. Tuy nhiên, sự hiểu biết mới này không tác động đáng kể đến cuộc khủng hoảng phát thải CO2 hiện nay.

  Khái niệm nghệ thuật carbon đại dương

  Một nghiên cứu mới được công bố trên  tạp chí Nature  cho thấy khả năng hấp thụ carbon dioxide trong khí quyển của đại dương cao hơn 20% so với suy nghĩ trước đây, ở mức 15 gigaton mỗi năm. Nghiên cứu này tập trung vào vai trò của sinh vật phù du trong việc vận chuyển carbon xuống đáy biển. Tín dụng: SciTechDaily.com

  Khả năng lưu trữ carbon dioxide trong khí quyển của đại dương lớn hơn khoảng 20% ​​so với ước tính trong báo cáo mới nhất của IPCC. [1]  Đây là kết quả của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí  Nature  vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, dẫn đầu bởi một nhóm quốc tế bao gồm một nhà sinh vật học từ CNRS. [2]  Các nhà khoa học đã xem xét vai trò của sinh vật phù du trong quá trình vận chuyển carbon tự nhiên từ vùng nước bề mặt xuống đáy biển.

  Sinh vật phù du hấp thụ carbon dioxide và khi chúng phát triển, chúng chuyển đổi nó thành mô hữu cơ thông qua quá trình quang hợp. Khi chúng chết, một phần sinh vật phù du biến thành các hạt được gọi là 'tuyết biển'. Đặc hơn nước biển, những hạt này chìm xuống đáy biển, do đó lưu trữ carbon ở đó và cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho nhiều loại sinh vật biển sâu, từ vi khuẩn nhỏ bé đến cá biển sâu.

  Phân bố toàn cầu của dòng cacbon hữu cơ

  Phân bố toàn cầu của dòng cacbon hữu cơ từ lớp bề mặt đại dương mở. Nhà cung cấp: © Wang và cộng sự, 2023,  Nature .

  Bằng cách phân tích ngân hàng dữ liệu được thu thập từ khắp nơi trên thế giới bằng các tàu hải dương học từ những năm 1970, nhóm bảy nhà khoa học đã có thể lập bản đồ kỹ thuật số các dòng chất hữu cơ trên khắp các đại dương trên thế giới. Ước tính mới về khả năng lưu trữ carbon là 15 gigaton mỗi năm, tăng khoảng 20% ​​so với các nghiên cứu trước đây (11 gigaton mỗi năm) do IPCC công bố trong báo cáo năm 2021.

  Việc đánh giá lại khả năng lưu trữ của đại dương này thể hiện một bước tiến đáng kể trong hiểu biết của chúng ta về sự trao đổi carbon giữa khí quyển và đại dương ở cấp độ toàn cầu. Trong khi nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng quá trình hấp thụ này diễn ra trong hàng chục nghìn năm và do đó không đủ để bù đắp sự gia tăng theo cấp số nhân của lượng khí thải CO 2  do hoạt động công nghiệp trên toàn thế giới gây ra kể từ năm 1750, thì nghiên cứu này vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái đại dương như đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lâu dài khí hậu toàn cầu.

  Ghi chú

  1. Báo cáo về biến đổi khí hậu của IPCC năm 2021, Cơ sở khoa học vật lý, Chương 5, Hình 5.12: Hình AR6 WG1 | Biến đổi khí hậu 2021: Cơ sở khoa học vật lý (ipcc.ch)
  2. Từ Phòng thí nghiệm Khoa học Môi trường Biển LEMAR (CNRS/UBO/IFREMER/IRD)

  Tham khảo: “Ước tính bơm carbon sinh học dựa trên dữ liệu thủy văn nhiều thập kỷ” của Wei-Lei Wang, Weiwei Fu, Frédéric AC Le Moigne, Robert T. Letscher, Yi Liu, Jin-Ming Tang và François W. Primeau, ngày 6 tháng 12 năm 2023 ,  Thiên nhiên .

  Zalo
  Hotline