Sự mất cân bằng của Hokkaido tăng lên do giá đăng ký cao/Báo cáo của Ủy ban Giám sát

Sự mất cân bằng của Hokkaido tăng lên do giá đăng ký cao/Báo cáo của Ủy ban Giám sát

    200 yên cho một số pin lưu trữ

    Ủy ban giám sát trao đổi điện và khí đốt đã trình bày kết quả điều tra dựa trên các cuộc phỏng vấn với các doanh nghiệp tại cuộc họp chuyên gia vào ngày 30 về hiện tượng đơn giá phí mất cân bằng tăng sớm ở khu vực Hokkaido Tháng Giêng.Tà. Người ta xác nhận rằng một số nhà khai thác pin lưu trữ đã tăng giới hạn trên 200 yên mỗi kilowatt giờ và đăng ký nó làm đơn giá điều chỉnh để chuẩn bị cho rủi ro dự đoán mất cân bằng của họ sẽ không chính xác.

    Ban thư ký đã báo cáo tại cuộc họp chuyên gia thiết kế hệ thống tổ chức cùng ngày (do Kuninobu Takeda, giáo sư Trường Sau đại học Đại học Osaka chủ trì).

    Zalo
    Hotline