SPPC ký PPA cho các dự án quang điện mặt trời 5,5GW ở Ả Rập Saudi

SPPC ký PPA cho các dự án quang điện mặt trời 5,5GW ở Ả Rập Saudi

  Các PPA đã được ký kết với một tập đoàn bao gồm Acwa Power, Badeel và Aramco Power.

  Giày sneaker và

  Các dự án năng lượng mặt trời sẽ đóng góp tổng công suất 5.500 MW vào lưới điện quốc gia. Tín dụng: MAXSHOT.PL / Shutterstock.

  Zawya đưa tin, Công ty Mua sắm Điện lực Ả Rập Xê Út (SPPC) đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) cho ba dự án quang điện mặt trời (PV) với công suất 5,5GW ở Ả Rập Xê Út.

  Các PPA đã được ký kết với một tập đoàn bao gồm Acwa Power, Badeel—một công ty con của Quỹ đầu tư công và Aramco Power, một công ty con của Saudi Aramco.

  Các dự án bao gồm Haden Solar PV và Al-Muwaih Solar PV, cả hai đều nằm ở tỉnh Makkah với công suất 2GW mỗi dự án, và Al-Khushaybi PV ở tỉnh Qassim, có công suất 1,5GW.

  Dự án Haden Solar PV đưa ra chi phí điện năng (LCOE) quy dẫn là 1,58762 cent/kilowatt giờ (kWh), trong khi LCOE của Al-Muwaih Solar PV ở mức 1,60852 cent/kWh. LCOE của Al-Khushaybi PV cao hơn một chút ở mức 1,67289 xu/kWh.

  Các dự án mới là thành phần của Chương trình Năng lượng tái tạo quốc gia do Bộ Năng lượng quản lý.

  Ả Rập Xê Út có kế hoạch đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo mới với tổng công suất 20GW mỗi năm kể từ năm 2024.  

  Mục tiêu là đạt được từ 100GW đến 130GW vào năm 2030, tùy thuộc vào sự tăng trưởng của nhu cầu điện.

  Chương trình năng lượng tái tạo cho đến nay đã trao thầu cho 21 dự án với tổng công suất 19GW, bao gồm cả các thỏa thuận mới được ký kết.

  Tình trạng hiện tại của các dự án này rất đa dạng: 7 dự án có công suất 4,1GW đã được nối lưới, 8 dự án có tổng công suất 8,2GW đang được xây dựng và 6 dự án có công suất 7GW sắp đóng cửa tài chính.

  Từ đầu năm 2024, sáu dự án năng lượng tái tạo mới đã được đấu thầu, đóng góp tổng công suất 6,7GW.

  SPPC cũng công bố kế hoạch đấu thầu thêm công suất trong năm 2024 để đạt mục tiêu 20GW hằng năm.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline