Số lượng dự án PFI lớn nhất trong năm 2018 tại Kanto-Koshin và 8 quận bao gồm nhà ở cho thuê và ký túc xá, với 18 dự án.

Số lượng dự án PFI lớn nhất trong năm 2018 tại Kanto-Koshin và 8 quận bao gồm nhà ở cho thuê và ký túc xá, với 18 dự án.

  Có 18 dự án PFI có chính sách thực hiện đã được công bố vào năm 2023 tại thủ đô Kanto-Koshin và 8 quận. Theo kiểm đếm của Hiệp hội PFI/PPP Nhật Bản, tính theo tỉnh, Tokyo có nhiều trường hợp nhất với 8 trường hợp, tiếp theo là Kanagawa với 4 trường hợp và Ibaraki với 2 trường hợp. Ngoại trừ một trường hợp liên quan đến Bộ Tư pháp, nơi có nhiều địa điểm kinh doanh, mỗi nơi còn có một trường hợp ở Nagano, Gunma và Saitama. Các cơ sở mục tiêu phổ biến nhất là nhà cho thuê và ký túc xá, với ba trường hợp. Nhìn vào loại hình kinh doanh, nổi bật nhất là loại hình mua dịch vụ, trong đó có 10 loại.

  Về địa điểm dự án, ``Dự án Hoạt động Dịch vụ Bữa trưa tại Trường học tại Nhà tù Yokohama, Nhà tù Vị thành niên Kawagoe, v.v.'' của Bộ Tư pháp sẽ được thực hiện tại Nhà tù Yokohama ở Phường Konan, Thành phố Yokohama và Nhà tù Vị thành niên Kawagoe ở Thành phố Kawagoe , tỉnh Saitama. Các đơn vị thực hiện dự án là 12 thành phố trực thuộc trung ương, 2 chính quyền quốc gia, 2 quận, 1 tập đoàn đại học quốc gia và 1 cơ quan hành chính độc lập.

  Các cơ sở mục tiêu là ba nhà cho thuê/ký túc xá, v.v., ▽ Trung tâm ăn trưa ở trường ▽ Cơ sở tận dụng nhiệt dư từ cơ sở xử lý rác thải ▽ Phát triển cơ sở giáo dục bắt buộc, v.v. ▽ Cơ sở thể thao ▽ Mương chung cáp điện ▽ Thư viện ▽ Liên quan đến giáo dục và văn hóa cơ sở vật chất ▽ Thúc đẩy tái hòa nhập xã hội Có các cơ sở như công viên thành phố, cơ sở giáo dục bắt buộc, v.v. và các cơ sở công cộng phức hợp. Thư viện cũng sẽ được xây dựng trong khuôn khổ ``Trường tiểu học Thành phố Chofu Wakaba/Trường trung học cơ sở Daiyon/Dự án PFI phát triển cơ sở thư viện Wakaba'' tại Thành phố Chofu, Tokyo.

  Phương thức kinh doanh chính là BTO (xây dựng, chuyển giao, vận hành) trong 13 trường hợp và O (vận hành) trong 2 trường hợp. Trung tâm Xúc tiến Thể thao Nhật Bản đã thông qua nhượng quyền (quyền vận hành các cơ sở công cộng, v.v.) cho Dự án Quản lý Sân vận động Quốc gia, v.v., và Thị trấn Tatsuno ở tỉnh Nagano đã áp dụng phương pháp RO (cải tạo và vận hành) cho Thị trấn Tatsuno Miyagi Dự án sử dụng nhà ở Izumi. Đại học Tokyo sẽ triển khai ``Dự án Cải thiện Thư viện Đại học Tokyo (Komaba I) (Giai đoạn II)'' thông qua sự kết hợp giữa BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao) và BTO.

  《Các dự án đã được công bố chính sách thực hiện》
   △ Dự án nâng cấp thiết bị điều hòa không khí cho trường tiểu học và trung học cơ sở Thành phố Kawasaki (Thành phố Kawasaki)
   △ Cơ sở sử dụng nhiệt dư và (tên dự kiến) Bảo trì và vận hành tổng hợp Rừng công dân/Công viên xanh Honda Seiroku Memorial Dự án ( Thành phố Kuki, tỉnh Saitama)
   △ (tên dự kiến) Dự án bảo trì và vận hành bảo tàng công viên “Rừng nghệ thuật” Serigaya Park (Thành phố Machida, Tokyo)
   △ Dự án vận hành liên quan đến dịch vụ ăn trưa tại trường học tại Nhà tù Yokohama, Nhà tù vị thành niên Kawagoe, v.v. ( Bộ Tư pháp)
   △ Dự án Quản lý Trung tâm Thương mại Thanh niên Sở Phường (Tokyo)
   △ Dự án Quản lý Sân vận động Quốc gia (Trung tâm Xúc tiến Thể thao Nhật Bản)
   △ (tên dự kiến) Dự án Quản lý và Phát triển Trung tâm Bơi lội Mới Công viên Shikishima Tỉnh Gunma (Tỉnh Gunma)
   △ Giai đoạn 6 Quận Sakai Dự án Cải thiện Nhà ở Thúc đẩy Định cư (Sakaimachi, Tỉnh Ibaraki)
   △Dự án bảo trì Thư viện Đại học Tokyo (Komaba I) (Giai đoạn II) (Đại học Tokyo)
   △Dự án PFI như cải thiện trường tiểu học ở quận Honmachida và quận Minami Naruse (Thành phố Machida, Tokyo)
   △Quốc lộ 20 Thị trấn tỉnh phía Tây/Dự án Mương chung Đường dây điện Taniho (Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch)
   △ Dự án Cải thiện cơ sở vật chất của chi nhánh Wakaba tại Thành phố Chofu Trường tiểu học Wakaba/Trường trung học cơ sở Daiyon/Thư viện chi nhánh Wakaba (Thành phố Chofu) , Tokyo)
   △ Dự án phát triển nhà ở khuyến khích định cư tại thị trấn Goka (Thị trấn Goka, tỉnh Ibaraki)
   △Dự án phát triển cơ sở dân dụng sử dụng nhiệt dư của đập (Thành phố Kawasaki)
   △Dự án sử dụng nhà ở nước suối ở thị trấn Tatsuno Miyagi (Thị trấn Tatsuno, tỉnh Nagano)
   △( Tên dự kiến) Dự án vận hành và phát triển trung tâm ăn trưa trường học phía Nam (Thành phố Sagamihara)
   △(Tên dự kiến) Kinh doanh phát triển và vận hành trung tâm ăn trưa trường học phía Bắc (giống nhau)
   △Thành phố Machida (tên dự kiến) Dự án phát triển cơ sở phức hợp hỗ trợ trẻ em và chăm sóc trẻ em (Thành phố Machida, Tokyo).

  Zalo
  Hotline