Số lượng chứng chỉ FIT trong năm 2021 tăng gấp 1,5 lần so với năm trước. Tự tiêu thụ là con át chủ bài cho chính sách khử cacbon

Số lượng chứng chỉ FIT trong năm 2021 tăng gấp 1,5 lần so với năm trước. Tự tiêu thụ là con át chủ bài cho chính sách khử cacbon

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Số lượng chứng chỉ FIT trong năm 2021 tăng gấp 1,5 lần so với năm trước. Tự tiêu thụ là con át chủ bài cho chính sách khử cacbon

   

  Vào năm 2021, hệ thống đã được xem xét về số lượng đấu thầu cho điện mặt trời FIT và việc tiết lộ giá tối đa. Theo báo cáo sơ bộ, lượng chứng chỉ FIT tăng 1,5 lần so với năm trước. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ để đạt được hỗn hợp năng lượng đầy tham vọng vào năm 2030.

  Số lượng chứng nhận FIT tăng gấp 1,5 lần so với năm trước
  Nó có phải là tác dụng của việc xem xét lại hệ thống đấu thầu?
  Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng đã thông báo rằng lượng điện mặt trời được FIT chứng nhận vào năm 2021 sẽ vào khoảng 2,4GW. Kể từ năm trước khi hệ thống FIP được giới thiệu, nó đã tăng khoảng 1,5 lần so với mức 1,7 GW được chứng nhận vào năm 2020.

  Vào năm 2021, hệ thống FIT đã được xem xét lại và các yêu cầu về tham gia đấu thầu đã được nới lỏng một chút. Cụ thể, số lượng đấu thầu điện mặt trời đã tăng gấp đôi từ hai đến bốn lần một năm và mức giá tối đa không được tiết lộ nay đã được tiết lộ trước. Một số người cho rằng sự gia tăng đáng kể số lượng chứng chỉ FIT là tác động của việc sửa đổi hệ thống như vậy.

  (Nguồn: Cục Tài nguyên và Năng lượng)

  Lượng điện mặt trời được giới thiệu là 63,8 GW tính đến cuối tháng 9 năm 2021. Cơ quan ước tính rằng 13,4 GW sẽ được thêm vào, giả định rằng 75% các dự án chưa triển khai sẽ đi vào hoạt động và tổng số tiền giới thiệu sẽ đạt 77,2 GW.

  Người ta cho rằng 75% các dự án không hoạt động sẽ được đưa vào hoạt động vì người ta cho rằng việc bắt đầu hoạt động sẽ được tiến hành do các biện pháp như hệ thống chứng nhận hết hạn. (Tham khảo "Xem xét hệ thống hết hạn chứng nhận FIT cho các dự án không hoạt động, thời hạn bắt đầu hoạt động. Áp dụng cho các trường hợp khác ngoài điện mặt trời")

  Con át chủ bài để xếp chồng thêm
  Tự tiêu theo PPA tại chỗ
  Tuy nhiên, có ý kiến ​​cho rằng việc tăng lượng đưa vào khoảng 2,4 GW mỗi năm là không đủ để đạt được hỗn hợp năng lượng vào năm 2030.

  (Nguồn: Cục Tài nguyên và Năng lượng)

  Trong Kế hoạch Năng lượng Cơ bản lần thứ 6, sản lượng điện mặt trời mục tiêu được đưa ra vào năm 2030 được đặt ở mức 103,5 đến 117,6 GW. Với số lượng giới thiệu là 63,8GW tính đến tháng 9 năm 2021, nó vẫn chưa đạt được 60% mục tiêu này.

  Để đạt được mức mục tiêu cho năm 2030, cần phải tích lũy 40 đến 50 GW còn lại. Vì mục đích đó, cần phải tiếp tục bổ sung lượng được chứng nhận từ 4 đến 6 GW mỗi năm trong tương lai.

  Do đó, chính phủ đang nỗ lực tăng cường các chính sách giữa các bộ. Bộ Môi trường đã thông báo cho các chính quyền địa phương trên toàn quốc về việc lắp đặt các thiết bị phát điện bằng năng lượng tái tạo tại các cơ sở công cộng. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã xây dựng hướng dẫn để biến các sân bay trở thành cơ sở để khử cacbon. Do các chính sách này, số lượng giới thiệu lần lượt là 6GW và 2,3GW.

  Tuy nhiên, việc mở rộng được mong đợi nhất là việc thúc đẩy hoạt động tự tiêu của các doanh nghiệp tư nhân. Số lượng 10GW giới thiệu dự kiến ​​sẽ được PPA tại chỗ tự tiêu thụ, v.v. và Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đang hỗ trợ nó bằng hệ thống trợ giá. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc tự tiêu thụ năng lượng mặt trời thực sự là đầu tàu của quá trình khử cacbon.

  Zalo
  Hotline