Sáng kiến ​​của Chubu Electric Power và các công ty thuộc tập đoàn

Sáng kiến ​​của Chubu Electric Power và các công ty thuộc tập đoàn

    ◆  Vai trò và kỳ vọng Thể hiện sức mạnh tập thể

    Tập đoàn Điện lực Chubu sẽ cố gắng `` hoàn thành sứ mệnh không thay đổi '' là cung cấp năng lượng chất lượng cao, an toàn, rẻ và ổn định có tính đến môi trường toàn cầu, chẳng hạn như quá trình khử cacbon và ``năng lượng mới'' bằng cách giải quyết các vấn đề trong khu vực. Chúng tôi đang nỗ lực tạo ra giá trị. Các công ty thuộc tập đoàn cũng đang phát triển nhiều sáng kiến ​​khác nhau hướng tới những mục tiêu này. Phần đặc biệt này giới thiệu các chủ tịch của sáu công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Chubu, những người mới được bổ nhiệm nắm quyền lãnh đạo vào năm 2023, đồng thời giới thiệu môi trường kinh doanh hiện tại và triển vọng của họ.

    Zalo
    Hotline