RWE tạo tiền đề xây dựng nhà máy điện chạy khí hydro ở Weisweiler

RWE tạo tiền đề xây dựng nhà máy điện chạy khí hydro ở Weisweiler

  Hình ảnh RWE

  • Để bắt đầu lập kế hoạch phê duyệt, RWE trao hợp đồng xây dựng nhà máy điện chạy bằng khí hydro cho một tập đoàn Ý-Tây Ban Nha
  •  Quyết định đầu tư cuối cùng để xây dựng nhà máy điện sẽ chỉ được đưa ra khi việc đấu nối lưới điện và khung pháp lý đã được xác định.

  Essen, ngày 28 tháng 7 năm 2023

  RWE có kế hoạch xây dựng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt sẵn hydro tại các địa điểm nhà máy điện cũ của mình ở Đức vào năm 2030 để giúp đạt được mục tiêu loại bỏ dần than vào năm 2030. Bằng cách trao hợp đồng cho một tập đoàn quốc tế, RWE hiện đã đặt nền móng cho xây dựng một nhà máy điện tua-bin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) có khả năng sử dụng hydro với công suất 800 megawatt tại địa điểm Weisweiler vào cuối thập kỷ này.

  Việc lập kế hoạch phê duyệt cho nhà máy sẽ bắt đầu ngay lập tức. Việc đặt hàng các bộ phận của nhà máy điện và vận hành công trình phải tuân theo quyết định đầu tư cuối cùng.

  Roger Miesen, Giám đốc điều hành RWE Generation SE:  “Với quy hoạch được phê duyệt đã được ủy quyền, chúng tôi tiến tới mở rộng cơ hội hoàn thành vào năm 2030. RWE sẵn sàng đóng góp vào an ninh nguồn cung xanh bằng cách xây dựng các nhà máy điện chạy bằng khí hydro, do đó cho phép loại bỏ dần than vào năm 2030. Để đạt được điều này, đường lối chính trị cần phải nhanh chóng được thiết lập: chỉ khi các kết nối lưới điện hydro được đảm bảo và hoạt động kinh tế của các nhà máy điện được thực hiện nhờ các điều kiện khung phù hợp, chúng ta mới có thể thực hiện quyết định đầu tư cuối cùng.”

  Chính phủ Đức đã thông báo rằng họ sẽ sớm tạo ra một khung pháp lý cho việc đấu thầu các nhà máy điện chạy bằng khí đốt hydro mà công ty dự định tham gia. Theo kế hoạch được trình bày gần đây về việc mở rộng cơ sở hạ tầng hydro, cơ quan quản lý lưới điện quốc gia Đức, địa điểm Weisweiler có thể nằm gần một đường ống dẫn hydro. 

  Trong quá trình đấu thầu nhà máy theo kế hoạch, một tập đoàn gồm Ansaldo Energia (Ý) và Técnicas Reunidas (Tây Ban Nha) đã được chọn. Hợp đồng mà các đối tác hiện đã ký kết bao gồm việc phê duyệt quy hoạch nhà máy điện là bước đầu tiên. Đây là điều kiện tiên quyết để RWE nhanh chóng triển khai ngay khi có điều kiện khung.

  Hai đợt hợp đồng khác bao gồm đặt hàng các bộ phận của nhà máy điện trung tâm và xây dựng nhà máy. Chúng sẽ được kích hoạt sau khi đã có được tất cả các giấy phép cần thiết và có sự rõ ràng về khả năng kinh tế tổng thể của dự án. Theo quy hoạch hiện tại, điều này có thể xảy ra vào năm 2025, để nhà máy có thể bắt đầu sản xuất điện vào cuối thập kỷ này.

  Nhà máy theo kế hoạch phải có khả năng về mặt kỹ thuật để sử dụng ít nhất 50% lượng hydro tại thời điểm bắt đầu hoạt động. Tất cả các kế hoạch cũng sẽ được thiết kế sao cho có thể chuyển đổi sang sử dụng 100% hydro từ năm 2035 trở đi.

  RWE cũng đang kiểm tra việc xây dựng các nhà máy điện chạy bằng khí hydro tại các địa điểm khác.

  Zalo
  Hotline