Ra mắt nền tảng kinh doanh khí xanh ở Áo

Ra mắt nền tảng kinh doanh khí xanh ở Áo

  Ra mắt nền tảng kinh doanh khí xanh ở Áo

  news item image
  Một nền tảng mới để kinh doanh khí xanh, chẳng hạn như khí sinh học và hydro, đã được đưa ra ở Áo.

  Trung tâm Khí đốt Trung Âu (CEGH), một công ty hợp nhất hoàn toàn của Tập đoàn OMV, đã ra mắt Nền tảng CEGH GreenGas với kế hoạch mở rộng sang Trung và Đông Âu.

  Các loại khí xanh như biogas và hydro sẽ đóng góp đáng kể vào quá trình khử cacbon của hệ thống năng lượng. Khoảng 0,1 TWh biomethane hiện đang được cung cấp vào mạng lưới khí đốt tự nhiên của Áo. Đến năm 2050, 5 TWh khí xanh sẽ có sẵn.

  Để khí xanh có thể đóng góp hiệu quả vào quá trình khử cacbon, một địa điểm buôn bán đang hoạt động phải được thành lập trong nước.

  “Với Nền tảng CEGH GreenGas, lần đầu tiên chúng tôi sẽ cho phép kinh doanh khí xanh,” Gottfried Steiner, Giám đốc điều hành của CEGH cho biết.

  “Hiện tại, không có hoạt động kinh doanh các sản phẩm này cũng như không có nền tảng cho nó. Để đạt được các mục tiêu mở rộng đầy tham vọng, tính minh bạch và tính thanh khoản trên nền tảng giao dịch là những yêu cầu quan trọng.

  “Chúng tôi mong muốn tích cực hỗ trợ điều này và coi mình là đối tác lý tưởng cho ngành công nghiệp và các nhà cung cấp năng lượng trong việc mở rộng khí xanh”.

  CEGH, một công ty được thành lập bởi OMV, Wiener Boerse và nhà điều hành lưới khí Eustream của Slovakia, là nơi kinh doanh khí đốt lớn nhất ở Trung và Đông Âu, với tổng khối lượng giao dịch là 749 TWh vào năm 2021 - gấp chín lần mức tiêu thụ khí đốt hàng năm của Áo. Nền tảng CEGH GreenGas sẽ là nền tảng đầu tiên hỗ trợ quá trình khử cacbon trên thị trường khí đốt bằng cách kinh doanh khí xanh.

  Nền tảng này cho phép mua hoặc bán bảo đảm nguồn gốc sinh học (GO) cũng như biomethane với GO của chúng tôi. Ngoài bảng thông báo, các cuộc đấu giá cũng sẽ có sẵn. Điều này có nghĩa là, lần đầu tiên, nhà cung cấp và người mua có thể tương tác trong một thị trường chung, điều này sẽ giúp đơn giản hóa các kết luận và xử lý thương mại.

  Zalo
  Hotline