Quảng cáo ý kiến ​​về gió ngoài khơi được đăng trên Nikkei

Quảng cáo ý kiến ​​về gió ngoài khơi được đăng trên Nikkei

  Với sự chứng thực của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi và tổ chức liên quan, Viện Năng lượng Tái tạo và Hiệp hội Điện gió Nhật Bản, JWPA, đã cùng đăng một quảng cáo lấy ý kiến ​​về việc triển khai điện gió ngoài khơi trong ấn bản buổi sáng của Nikkei vào ngày 4 tháng 4.

  Chúng tôi hy vọng G7 sẽ đẩy nhanh việc triển khai điện gió ngoài khơi.

  Đại dương. Nhìn thấy tiềm năng phía trước,

  nhiều quốc gia đã bắt đầu nỗ lực toàn diện.

  Chúng tôi trân trọng mời các nhà lãnh đạo G7 thảo luận,

  tại Hội nghị Bộ trưởng G7 về Khí hậu, Năng lượng và Môi trường

  sắp được tổ chức, về

  việc thu hút phát điện sử dụng gió ngoài khơi

  sắp trở thành lẽ thường trên thế giới.

  Đối với Nhật Bản, quốc gia được bao bọc bởi biển,

  lợi ích mà nó mang lại là vô cùng to lớn.

  Trong khi cùng tồn tại với nghề cá và cộng đồng địa phương,

  đồng thời bảo vệ hệ sinh thái,

  chúng tôi sẽ thận trọng tận dụng biển

  làm nơi tạo ra năng lượng bền vững.

  Giờ là lúc mở đường

  và ra khơi cho một tương lai thịnh vượng.

  Đã đến lúc phải thay đổi hướng đi

  để cùng với các quốc gia trên thế giới thúc đẩy nghiêm túc việc giảm CO2 . Ngành công nghiệp cũng đang hy vọng cho một sự thay đổi. Năng lượng gió ngoài khơi ở Nhật Bản cũng vậy. Hy vọng ở trên biển.

  Zalo
  Hotline