QST sử dụng phương pháp mới để loại bỏ triti/cải thiện độ an toàn cho ITER

QST sử dụng phương pháp mới để loại bỏ triti/cải thiện độ an toàn cho ITER

    Viện Khoa học và Công nghệ Lượng tử và Phóng xạ Quốc gia (QST) đã công bố vào ngày 16 rằng họ đã đạt được mức độ an toàn được cải thiện trong thiết bị loại bỏ tritium cho Lò phản ứng Thí nghiệm Nhiệt hạch Quốc tế (ITER). Bằng cách cải tiến thiết bị thành một hệ thống đơn giản hơn bằng cách sử dụng "tháp chà sàn", chúng tôi đã giảm nguy cơ hỏng hóc liên quan đến các thiết bị và hoạt động phức tạp được yêu cầu trước đây, đồng thời tăng độ tin cậy. Các thử nghiệm hiệu suất cũng xác nhận rằng phương pháp cải tiến đáp ứng tốc độ loại bỏ theo yêu cầu của ITER.

    Zalo
    Hotline