QST "JT-60SA" bắt đầu vận hành/thiết bị thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân tạo ra plasma lần đầu tiên

QST "JT-60SA" bắt đầu vận hành/thiết bị thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân tạo ra plasma lần đầu tiên

    Vào ngày 24, Viện Khoa học và Công nghệ Lượng tử và Phóng xạ Quốc gia (QST) thông báo rằng thiết bị thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân "JT-60SA" (Thành phố Naka, tỉnh Ibaraki) đã bắt đầu hoạt động. Nó là phiên bản kế thừa của JT-60, tiếp tục hoạt động cho đến năm 2008 và đạt được plasma đầu tiên (bắt đầu hoạt động) 10 năm sau khi bắt đầu lắp ráp thiết bị vào năm 2013. Kiến thức thu được từ việc vận hành JT-60SA sẽ được sử dụng trong dự án Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER) và phát triển lò phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên mẫu.

    JT-60SA tạo huyết tương thành công

    JT-60SA được Nhật Bản và Châu Âu hợp tác chế tạo nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực tham gia nghiên cứu bổ sung cho ITER và nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân.

    Zalo
    Hotline