Posco của Hàn Quốc công bố kế hoạch về số không ròng vào năm 2050

Posco của Hàn Quốc công bố kế hoạch về số không ròng vào năm 2050

  Tập đoàn Posco International của Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050, bắt đầu bằng việc giảm 37% lượng khí thải carbon vào năm 2030 so với mức của năm 2021.

  Posco dự định cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide tương đương xuống 3,24 triệu tấn vào năm 2030 từ mức 5,16 triệu tấn của năm 2021, công ty cho biết vào ngày 2 tháng 7.

  Công ty đặt mục tiêu phát triển công suất phát điện đồng đốt hydro, mở rộng hoạt động kinh doanh thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) và đảm bảo 2,5MW nguồn năng lượng gió ngoài khơi mới để đạt được mục tiêu bằng không này. Điều này phù hợp với mục tiêu giảm khí nhà kính (GHG) quốc gia năm 2030 của chính phủ, theo Posco. Hàn Quốc đang đặt mục tiêu giảm 40% mức GHG so với mức của năm 2018 vào năm 2030.

  Kế hoạch không có ròng vào năm 2050 của Posco nhắm đến các nơi làm việc trong nước và các công ty con tạo ra nhiều khí nhà kính nhất và được chia thành hai hợp phần. Phần đầu tiên liên quan đến việc giảm phát thải phạm vi 1 từ các hoạt động trực tiếp, trong khi phần thứ hai là giảm phát thải phạm vi 2 từ việc sử dụng điện.

  Kế hoạch phạm vi 1 của Posco xoay quanh việc chuyển đổi nhiên liệu và CCS để trực tiếp giảm lượng khí thải carbon. Công ty đặt mục tiêu chuyển đổi 3,4 GW công suất phát điện chạy bằng khí đốt tại nhà máy điện chu trình hỗn hợp Incheon sang cơ sở đồng đốt hydro. Công ty cũng có kế hoạch áp dụng công nghệ CCS để giảm lượng khí thải carbon còn lại từ các nhà máy điện. Posco đã và đang đẩy mạnh phát triển các dự án CCS ở nước ngoài , để mắt đến các dự án ở Úc, Malaysia và Mỹ.

  Đối với phạm vi 2, Posco đặt mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo của mình để đảm bảo các khoản tín dụng carbon theo hệ thống chứng chỉ năng lượng tái tạo, chủ yếu thông qua việc tăng công suất điện gió. Tổng công suất phát điện gió ngoài khơi mới là 2,5GW sẽ được đảm bảo vào năm 2050. Đây là con số bổ sung cho 14,5MW điện mặt trời hiện đang hoạt   đ ộng và 62,7MW điện gió trên bờ ở quận Sinan, tỉnh Nam Jeolla.

  Zalo
  Hotline