[Phỏng vấn tin tức] Ông Seiji Izumisawa, Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries

[Phỏng vấn tin tức] Ông Seiji Izumisawa, Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries

    ◆  Kế hoạch kinh doanh trung hạn tiếp theo sẽ bắt đầu vào năm tài chính 2024 và Mitsubishi Heavy Industries sẽ bắt đầu kế hoạch kinh doanh mới (kế hoạch quản lý trung hạn) vào năm tài chính 2024, thời điểm thu hoạch những hạt giống đã gieo trồng . Chủ tịch Seiji Izumisawa đã tuyên bố chính sách của công ty là “thúc đẩy (tăng cường) lợi nhuận và mở rộng kinh doanh”. Trong kế hoạch trung hạn hiện tại, chúng tôi đã phát triển các sáng kiến ​​hướng tới tương lai như hệ sinh thái carbon dioxide (CO2) và thông tin hậu cần, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ thu được kết quả và đóng góp vào lợi nhuận. về sự tăng trưởng mà chúng tôi đã đặt ra trong kế hoạch trung hạn tiếp theo.” Đó là một thái độ cho phép bạn làm được điều đó.

    Ông Kiyoji Izumisawa
     

    Zalo
    Hotline