[Phỏng vấn tin tức] Teruyuki Kishimoto, Chủ tịch NTT Anode Energy

[Phỏng vấn tin tức] Teruyuki Kishimoto, Chủ tịch NTT Anode Energy

    ◆ Phát triển năng lượng tái tạo, cung cấp năng lượng cho sản xuất tại địa phương để tiêu dùng tại địa phương/Tiến trình cung cấp 8 tỷ kilowatt giờ mỗi năm

    Ông Teruyuki Kishimoto

    Tập đoàn NTT đang tăng cường nỗ lực trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả việc ra mắt thương hiệu hỗ trợ khử cacbon ``NTT G×Inno.' ' Teruyuki Kishimoto, chủ tịch NTT Anode Energy, nhấn mạnh ý định của công ty là thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển năng lượng tái tạo cũng như sản xuất và tiêu thụ điện tại địa phương nhằm mở rộng kinh doanh. Công ty dự đoán rằng họ sẽ có thể đảm bảo đủ lượng năng lượng tái tạo thông qua việc mua lại Green Power Investment (GPI) và đang tiến tới bắt đầu vận hành nhà máy điện gió theo kế hoạch của mình.

    Zalo
    Hotline