[Phỏng vấn thời sự] Ông Ryutaro Yamamoto, Giám đốc điều hành kiêm Tổng thư ký Hội đồng lưới điện truyền tải và phân phối điện

[Phỏng vấn thời sự] Ông Ryutaro Yamamoto, Giám đốc điều hành kiêm Tổng thư ký Hội đồng lưới điện truyền tải và phân phối điện

     ◆ Chuẩn bị cho thị trường điều chỉnh cung cầu / xây dựng môi trường hướng tới tương lai
    Năm 2024, khi thị trường điều chỉnh cung cầu bắt đầu một cách nghiêm túc, sẽ là một năm quan trọng đối với các công ty truyền tải và phân phối điện nói chung. Ryutaro Yamamoto, giám đốc kiêm tổng thư ký của Hội đồng mạng lưới truyền tải và phân phối điện, người vừa nhậm chức vào ngày 14 tháng 6, nhấn mạnh: "Vai trò của chúng tôi không chỉ là giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn tạo ra một môi trường bền vững với tầm nhìn dài hạn. ." . Ông cho biết sẽ nỗ lực hết sức để thống nhất hệ thống điều độ phụ tải trung tâm của 9 công ty mà ông coi là một “dự án lớn”.

    Ông Ryutaro Yamamoto

    Zalo
    Hotline