[Phỏng vấn phó chủ tịch mới] Kami Hashimoto của Công ty TNHH Điện lực Kyushu / Cùng phát triển với các khu vực, con người và tổ chức

[Phỏng vấn phó chủ tịch mới] Kami Hashimoto của Công ty TNHH Điện lực Kyushu / Cùng phát triển với các khu vực, con người và tổ chức

  ◇Trở thành một công ty đáng tin cậy
   -- Với tư cách là phó chủ tịch, ông giữ vai trò là người đứng đầu Trụ sở chính Tổng cục Giải pháp Kinh doanh (BS), bao gồm ba bộ phận: Bộ phận Phát triển Nguồn nhân lực, Bộ phận Cộng sinh Khu vực và Bộ phận Vận hành Phân công. Độ phân giải của bạn là gì?

  Ông Kami Hashimoto

  "Đảm nhận trách nhiệm nặng nề của phó chủ tịch, tôi cảm thấy căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi muốn hỗ trợ chủ tịch và chủ tịch, dẫn dắt toàn bộ công ty để cộng đồng địa phương dựa vào và phát triển bền vững"
  Khối lượng công việc BS đảm trách vô cùng rộng, nhưng mỗi lĩnh vực lại có trưởng phòng riêng.

  Zalo
  Hotline