Philippine DoE sửa đổi lịch đấu giá năng lượng xanh 11,6 GW

Philippine DoE sửa đổi lịch đấu giá năng lượng xanh 11,6 GW

  Bộ Năng lượng Philippines (DoE) hôm thứ Tư đã công bố sửa đổi lịch trình cho cuộc đấu thầu năng lượng tái tạo sắp tới, đẩy lùi một tuần tất cả các hoạt động trước quá trình đấu thầu.

  Philippine DoE sửa đổi lịch đấu giá năng lượng xanh 11,6 GW

  Trang trại năng lượng mặt trời Calatagan ở Luzon, Philippines. Nguồn: Solar Philippines.

  Theo lịch trình mới, ngày đăng ký cuối cùng của các nhà cung cấp đủ điều kiện đã được chuyển sang ngày 19 tháng 5 từ ngày 12 tháng 5, trong khi việc đánh giá các đơn đăng ký đó sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5, thay vì trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5. Theo đó, DoE dự kiến ​​công bố tên các nhà cung cấp đủ điều kiện vào ngày 1 tháng 6 thay vì ngày 24 tháng 5 và tổ chức hội nghị tiền đấu thầu vào ngày 6 tháng 6 năm 2023.

  DoE lưu ý rằng những người không tuân thủ các yêu cầu đăng ký sẽ có hai ngày theo lịch để gửi yêu cầu xem xét lại.

  Bộ năng lượng đã mời các bên quan tâm tham gia vòng thứ hai của chương trình Đấu giá Năng lượng Xanh (GEA) của đất nước vào cuối tháng Ba. Phiên đấu giá mới, được gọi là Phiên đấu giá năng lượng xanh 2 (GEA-2), sẽ cung cấp tổng công suất 11.600 MW, bao gồm 3.600 MW cho năm 2024, 3.600 MW cho năm 2025 và 4.400 MW cho năm 2026.

  Bảng dưới đây cung cấp thêm thông tin về dung lượng được nhắm mục tiêu dựa trên Điều khoản tham chiếu (TOR) được phát hành vào giữa tháng Tư.

  Lưu ý : Lô 1, 4 và 7 đề cập đến công suất có sẵn ở Luzon; Lô 2, 5 và 8 dành cho Visayas; và Lô 3, 6 và 9 liên quan đến Mindanao.


   

  Nguồn (tính bằng MW)     2024 2025 2026
  Lô  1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô  5 Lô 6 Lô  7 Lô 8 Lô 9
  năng lượng mặt trời gắn trên mặt đất 1,420 325 280 1,420 400 320 1,900 350 300
  năng lượng mặt trời nổi -- -- -- -- -- -- 300 -- --
  năng lượng mặt trời áp mái 160 45 30 200 30 30 50 40 20
  gió trên bờ     800 400 -- 700 470 -- 700 500 150
  sinh khối     20 100 20 5 10 15 10 -- --
  chất thải thành năng lượng     -- -- -- -- -- -- 30 -- --
  Tổng cộng     2,400 870 330 2,325 910 365 2,990 915 495

   

  Philippines đã tổ chức đấu giá năng lượng xanh đầu tiên vào mùa xuân năm ngoái, trao 1.490 MW năng lượng mặt trời và 374 MW năng lượng gió với tỷ lệ thành công khoảng 98,35%. Nhà phát triển địa phương Solar Philippines cuối cùng đã trở thành người chiến thắng lớn nhất khi giành được 70% tổng số giải thưởng.

  Chính phủ đã đặt mục tiêu có 35% năng lượng tái tạo trong hỗn hợp năng lượng vào năm 2030 và 50% vào năm 2040.

   

  Zalo
  Hotline